Latvijas Dabas fonds izstrādājis Eiropas Savienības aizsargājamos biotopus raksturojošo augu noteicēju

18.01.2017

Janvārī Latvijas Dabas fonds (LDF) laiž klajā ilustratīvu materiālu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanai pēc tos raksturojošo augu sugu fotogrāfijām (fails: >200MB). Tas uzskatāms par līdz šim apjomīgāko biotopu noteicēju, kāds Latvijā izdots, un bez maksas elektroniskā veidā pieejams katram interesentam mājaslapā www.ldf.lv.

Tieši augi ir tie, kuri galvenokārt raksturo vienu vai otru dzīvotni un ļauj to atzīt par kādu no aizsargājamiem biotopiem. Latvijā pārstāvēts 61 ES nozīmes biotopu veids, šis noteicējs aptver 36 no tiem šādās biotopu grupās: meži, virsāji, purvi un zālāji. Gandrīz visi no ES nozīmes biotopiem ir aizsargājami arī Latvijā.

Noteicējā apskatāmas 557 sugas – galvenokārt vaskulāro augu, bet arī dabiskos mežu biotopus raksturojošas sūnu, ķērpju un sēņu sugas, kā arī visu šo sugu noteikšanai svarīgas detaļas. Ilustratīvā materiāla tapšanā piedalījās 17 Latvijas augu fotogrāfi, un kopumā noteicējā izmantotas 870 fotogrāfijas.

Papildus sagatavoti arī grīšļu un paparžu noteicēji. Latvijā ir vairāk nekā 70 grīšļu sugas, 54 no tām ar īsiem pazīmju aprakstiem, fotogrāfijām un zīmējumiem ir ievietotas noteicējā un palīdzēs interesentiem atšķirt šīs mazāk pazīstamās, bet gana bieži sastopamās augu sugas. Paparžu ilustratīvajā noteicējā savukārt ievietoti visu 25 Latvijā savvaļā sastopamo paparžu sugu fotoattēli un īsi to pazīmju apraksti.

Ilustratīvais materiāls veidots kā praktiski izmantojams palīgs ES biotopu noteikšanā pēc šiem biotopiem raksturīgo augu sugu fotoattēliem. To varēs izmantot visi, kuru darbs saistīts ar dabu un ES biotopu noteikšanu: vides inspektori, mežu apsaimniekotāji, lauku atbalsta un konsultāciju centru darbinieki, studenti – topošie biotopu kartētāji. Tāpat LDF to iesaka zemes īpašniekiem, kuri vēlas pazīt dabas vērtības savā īpašumā, kā arī bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem. Visbeidzot, noteicējs būs interesants un vienkārši izmantojams jebkuram dabu mīlošam cilvēkam, kurš vēlas iepazīt augu sugas.

Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.