Latvijas Dabas fonds nostiprina dabisko pļavu saglabāšanas un atjaunošanas virzienu – īsteno projektu GrassLIFE2

08.12.2023

Dabiskās pļavas Latvijā ir izzūdošas dzīvotnes – tās saglabājušās vien 0,9% valsts teritorijas. Tāpēc Latvijas Dabas fonds (LDF) dabisko zālāju atjaunošanu noteicis par vienu no sava darba prioritātēm. Lai mērķi īstenotu, šogad uzsākts projekts GrassLIFE2, tā papildinot dabisko pļavu saglabāšanai un atjaunošanai veltīto LDF iniciatīvu klāstu. Turpinot LDF projektā GrassLIFE iesākto, sadarbojoties ar pētniekiem un lauksaimniekiem, tiks nodrošināta dabisko zālāju atjaunošanas ilgtspēja. Projekta GrassLIFE2 mērķi ir veidot dabas zemnieku kopienu Latvijā, attīstīt pļavas augu sēklu ražošanu, paplašināt mobilā ganāmpulka darbību un sadarbībā ar 11 dabisko zālāju īpašniekiem visā Latvijā atjaunot vēl 1260 hektārus dabisko pļavu.

LDF direktore Vita Anda Tērauda norāda:  “Dabisko pļavu izzušana Latvijā ir viens no rādītājiem, kas liecina, ka dabas daudzveidība mūsu valstī, tāpat kā visā pasaulē, samazinās. Pļavu vērtība nav izsakāma tikai ziedu skaistumā vai ainaviskumā, tās arī nodrošina būtiskus ekosistēmu pakalpojumus – dod mājvietu apputeksnētājiem, veido veselīgu augsni, regulē plūdus un ierobežo kultūraugu kaitēkļus. Pļavas ir augu ģenētikas banka, vērtīgu pārtikas produktu avots un vieta, kura sniedz mums emocijas un krāsu, smaržu un skaņu pieredzi. Īstenojot projektu GrassLIFE2, mēs turpinām noteikto trajektoriju – strādāt dabisko pļavu labā, tā saglabājot un atjaunojot dabas daudzveidību Latvijā.”

Būtiskākais faktors, kas veicina dabisko pļavu saglabāšanu un atjaunošanu, ir zemes īpašnieku motivācija šīs vērtīgās dzīvotnes apsaimniekot. Tāpēc projektā GrassLIFE2 lielāks uzsvars likts uz zemes īpašnieku un plašākas sabiedrības iesaisti, izglītošanu un pieredzes apmaiņu. Projekta laikā tiks veidota un atbalstīta zālāju apsaimniekotāju kopiena, nodrošinot tai praksē pārbaudītas zināšanas par dabisko zālāju apsaimniekošanu un atjaunošanu. Tāpat turpināsies darbs pie zālāju biznesa potenciāla izpētes.

Projekta GrassLIFE pieredze uzrāda Latvijā pieaugošo pieprasījumu pēc dabisko zālāju augu sēklām. Par tām interesējas gan lauksaimnieki, kuriem pieder dabisko zālāju platības, gan arī zemes un lauku sētu īpašnieki, kuri piemājas teritorijā vēlas ierīkot dabisko pļavu augu saliņas. Tāpēc projektā GrassLIFE2 tiks attīstītas pļavas augu sēklu ievākšanas un izplatīšanas tehnikas, tā sekmējot pļavas augu izplatīšanos, pļavu atjaunošanu un dodot iespēju dabisko zālāju atjaunošanu un veidošanu veikt ar Latvijā ievāktām vai izaudzētām dabisko zālāju augu sēklām. Tādā veidā var palīdzēt saglabāt ne vien ar dabiskajiem zālājiem saistītās sugas, bet arī Latvijas augu ģenētisko materiālu.

Projektā GrassLIFE2 Latvijas Dabas fonds sadarbojas ar 14 partneriem, tostarp 11 zemnieku saimniecībām visā Latvijā, kurās tiks veikta dabisko zālāju biotopu atjaunošana un veidošana, kā arī kopīgi ar projekta ekspertiem izmēģinātas jaunas vai Latvijā vēl maz izmantotas zālāju atjaunošanas metodes. Zinātnisko komponenti projektā nodrošinās Latvijas Universitātes un Tartu Universitātes pētnieki. Savukārt Vides risinājumu institūts padziļināti pētīs pļavas augu sēklu ražošanas iespējas.

Tāpat turpināsies mobilā ganāmpulka darbība. Pirms sešiem gadiem projektā GrassLIFE izveidotais mobilais Galovejas šķirnes liellopu ganāmpulks ik sezonu nogana vairāk nekā 200 hektārus dabiskās pļavas dažādās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Projekta GrassLIFE2 laikā sadarbībā ar Kurzemes un Vidzemes lopkopjiem tiks veidotas reģionālās mobilā ganāmpulka vienības, lai dabisko zālāju noganīšanas pakalpojumus varētu sniegt arī Kurzemes un Ziemeļlatvijas un Ziemeļlatgales aizsargājamās dabas teritorijās.

“Mēs šobrīd esam situācijā, kurā nepietiek dabu aizsargāt, to vajag atjaunot – arī dabiskās pļavas. Taču šis ir ilgtermiņa process. Tāpēc esam gandarīti, ka spējām piesaistīt ES LIFE programmas finansējumu 7,5 miljonu eiro apmērā, lai turpinātu iesākto darbu pļavu atjaunošanā,” saka Vita Anda Tērauda.

Projekts GrassLIFE2 ilgs no 2023. gada līdz 2028. gadam, tas tiek īstenots ar ES LIFE programmas atbalstu un Valsts reģionālās attīstības aģentūras un projekta īstenotāju līdzfinansējumu.