Latvijas Dabas fonds piedalās Lietuvas prezidentūras ES Padomē izvirzīto vides prioritāšu apspriešanā Viļņā

07.08.2013

Laikā no 1.jūlija līdz 31.decembrim Lietuva ir Eiropas Savienības (ES) Padomes prezidējošā valsts. Lietuvas Vides ministrija  savas prezidentūras laikam izvirzījusi trīs galvenās prioritātes vides jomā:
1. Efektīva vides aizsardzība - veicinot vides aizsardzības prasību iekļaušanu citās ES politikās, kā arī sekmējot konsekventu vides aizsardzības prasību ieviešanu;
2. Klimata pārmaiņas – fokusējoties uz ES kā līdera lomas noturēšanu starptautiskajās diskusijās par klimata pārmaiņām;
3. Starptautiskā sadarbība.

Latvijas Dabas fonds šī gada maija beigās kā Eiropas Vides biroja (EEB) biedrs piedalījās prioritāšu apspriešanā pirms prezidentūras uzsākšanas. Eiropas Vides birojs ir sagatavojis savu redzējumu par tiem vides jautājumiem, kurus Lietuvai būtu jārisina savas prezidentūras laikā. Galvenās EEB uzsvērtās prioritātes ir (48.87 KB):

  1. Ilgtspējīga attīstība;
  2. Klimata pārmaiņu apturēšana;
  3. Enerģijas taupīšana;
  4. Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas uzlabošana;
  5. Baltijas jūras aizsardzība;
  6. Augstu vides standartu uzturēšana starptautiskā līmenī;
  7. Sabiedrības aizsardzība no kaitīgām ķīmiskām vielām;
  8. Gaisa piesārņojumu mazinošu aktivitāšu atbalstīšana;
  9. Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;
  10. Labākas vides pārvaldības veicināšana.

Latvijas Dabas fonds turpinās līdzdarboties Lietuvas prezidentūras izvirzīto prioritāšu ieviešanas novērtējumā, ko veic Eiropas Vides birojs un tajā iesaistītās vides NVO. Lietuvas prezidentūras termiņa beigu  posmā tiks sagatavots arī novērtējums par prioritāšu ieviešanu, ko publicēsim Latvijas Dabas fonda mājas lapā. Latvijas Dabas fonda līdzdarbība šajos procesos notiek pateicoties  EEAGrants atbalstam ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

Latvijas prezidentūra ES Padomē plānota 2015.gadā, vairāk informācijas par to pieejama www.es2015.lv.

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija