Latvijas Dabas fonds pirms Saeimas vēlēšanām uzstāda Zaļo Barometru

15.03.2018

Gaidot 13. Saeimas vēlēšanas, Latvijas Dabas fonds sāk iniciatīvu “Zaļais Barometrs”, kuras mērķis ir aicināt partijas veidot tādas darbības programmas, kas balstās ilgtspējas principā. “Zaļais Barometrs” piedāvās partijām rīcības punktus, lai risinātu aktuālos jautājumus vides un dabas jomā Latvijā, un nodrošinātu ilgtspējas principa patiesu iedzīvināšanu Latvijas attīstībā. “Zaļā Barometra” ietvaros Latvijas Dabas fonda eksperti aicinās politiskās partijas uz tikšanos, lai kopīgi apspriestu vides jautājumus. Pirms vēlēšanām LDF eksperti analizēs partiju piedāvājumu un sniegs vēlētājiem savu vērtējumu par to, kura partija ir viszaļākā.

“Latviju bieži dēvē par zaļu valsti, tāpat plaši tiek piesaukta ilgtspējīga attīstība. Mūsuprāt, līdz patiesi zaļai un ilgtspējīgai valstij vēl ejams tāls ceļš. Politiķi var izdarīt daudz, lai mūsu valsts kļūtu patiesi zaļa, tam ir nepieciešama politiskā griba un konkrēti mērķi. Tāpēc esam sagatavojuši ieteikumus tam, ko Latvijā varam darīt, lai nākamajām paaudzēm atstātu ne mazāk resursu, kā saņēmām no iepriekšējām. Mēs negribam dzīvot uz nākamo paaudžu rēķina,” saka Inga Račinska, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja.

Sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka 93% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka dabas aizsardzība ir svarīga un 70% uzskata, ka valdība nedara pietiekami, lai saglabātu dabu. “Sabiedrība vēlas saglabāt dabu, bet zaļie jautājumi līdz šim nav ieņēmuši pienācīgu vietu politiskajā dienaskārtībā,” turpina Račinska.

Latvijas Dabas fonda priekšlikumi politiskajām partijām ietver 12 darbības punktus. Kā pirmais -- aicinājums atbalstīt tādu uzņēmējdarbību, kas veicina resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu. Tam seko rīcības punkts par dabas daudzveidības straujās samazināšanās apturēšanu un kritisko apdraudēto dabas vērtību – dabisko zālāju un veco mežu glābšanu.

Tāpat LDF rosina politiskās partijas ieņemt stingru nostāju pesticīdu jautājumā un būtiski samazināt to lietošanu lauksaimniecībā. Fonda priekšlikumi ietver arī Lauku attīstības programmas ilgtspējas nodrošināšanu, mežu daudzveidības saglabāšanu, atbalstu zaļajai infrastruktūrai, kā arī veselīgu ūdeņu ekosistēmu saglabāšanu.

Ārkārtīgi būtiski ir nodrošināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumos, kas attiecas uz dabas resursu izmantošanu, un nodrošināt šo lēmumu pieņemšanu caurspīdīgā un demokrātiskā veidā. LDF arī uzskata, ka nepieciešams pilnveidot pašreizējo kompensāciju sistēmu par saimnieciskās darbības aprobežojumiem, kas saistīti ar dabas vērtību saglabāšanu.

LDF aicinājums politiskajām partijām. 

Tāpat LDF mājaslapā un Facebook lapā varēs sekot līdzi “Zaļā Barometra” aktivitātēm un secinājumiem līdz pat vēlēšanām.