Latvijas Dabas fonds sadarbosies ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes sekretariātu

19.02.2013

Š.g. februārī Latvijas Dabas fonds (LDF) līdz ar citām dažādas jomas pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām vienojās ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomes sekretariātu par aktīvu savstarpēju sadarbību.

Abpusēji parakstītais sadarbības protokols paredz diskusiju par prezidentūras darba programmu un informācijas apmaiņu par plānotajiem pasākumiem nodrošināšanu, kā arī kopīgu komunikācijas aktivitāšu nodrošināšanu un sadarbības veicināšanu starp trio prezidentūras valstu - Itālijas, Latvijas, Luksemburgas - valsts pārvalžu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, reģionālā un ES līmenī.

Līdz š.g. 15.martam Latvijas Dabas fonds plāno iesniegt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariātam idejas pasākumiem, kurus LDF rīkos Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā un saistībā ar šo notikumu.

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds, 15.02.2013.