Latvijas Dabas fonds stiprinās tā interešu aizstāvības kapacitāti un turpinās īstenot kampaņu “Pilsētas pļavas”

10.02.2022

Spēcīgas un uzticamas nevalstiskās organizācijas (NVO) un to darbs ir kritiski svarīgs. Tāpēc Latvijas Dabas fonds (LDF) ir uzsācis projekta “Latvijas Dabas fonda interešu aizstāvības stiprināšana un sabiedrības iesaistīšana kampaņā “Pilsētas pļavas”” īstenošanu. Tā kā ES Zaļā kursa, ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 u.c. dokumentu ieviešana ir atkarīga no politikas veidotāju un sabiedrības izpratnes par problēmas aktualitāti un gatavību iesaistīties dabas krīzes risināšanā, bet mediju vides pārbagātība ar informāciju ir aizvien lielāks izaicinājums ikvienai NVO savu vēstījumu nodot sabiedrībai, kā arī Latvijā pietrūkst izpratnes par konkrētām līdzdalības iespējām dabas aizsardzībai, projekts fokusējas uz trīs darbības virzieniem.

Darbības virzienā “NVO darbības stiprināšana” fokusēsimies uz LDF darbinieku un aktīvo dalībnieku profesionālās kapacitātes celšanu gan dabas aizsardzības jomā, gan līdzdalības jautājumos. Trīs dienu nometnes-semināra laikā attīstīsim darbinieku prasmes, stiprināsim komandu un apspriedīsim svarīgākos darbības virzienus. Tāpat šīs aktivitātes ietvaros uzlabosim LDF biroja tehnisko aprīkojumu un darba apstākļus.
Darbības virziena “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” mērķis ir atbalstīt LDF darbu interešu aizstāvībā dabas aizsardzības jomā, lai darbotos konsultatīvajās padomēs, sniegtu atzinumus un risinātu aktuālos sabiedrības problēm-jautājumus. Tādējādi tiks sekmēta pilsoniskas sabiedrības attīstība Latvijā, kā arī veicināta NVO interešu aizstāvības darbības neatkarība. Līdzdalības jautājumi tiks arī aktīvi komunicēti ar sabiedrību gan sociālajos tīklos, gan mājas lapā.
Darbības virzienā “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” turpināsim veiksmīgi iesākto sadarbību ar Rīgas Apkaimju biedrībām, iesaistot tās kampaņā “Pilsētas pļavas” - pļavu apzināšanā, atjaunošanā un apsaimniekošanā, tādējādi veicinot sociālo atbildību un piederības sajūtu savai kopienai, un vienlaicīgi sniedzot ieguldījumu dabas daudzveidības palielināšanā. Šī darbības virziena ietvaros tiks sekmēta sadarbība gan ar Rīgas Apkaimju biedrībām, gan ar Rīgas un citu pilsētu pašvaldībām, gan ar plašāku sabiedrību.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds, un tas tiks īstenots līdz 2022. gada 31. oktobrim.