Latvijas Dabas fonds tiksies ar Latvijas Meža īpašnieku biedrību

18.10.2019

Atsaucoties Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) uzaicinājumam, 23. oktobrī Latvijas Dabas fonda padomes loceklis Jānis Ķuze piedalīsies LMĪB kopsapulcē, lai pastāstītu par projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana” Latvijā norises gaitu, rezultātiem un atbildētu uz meža īpašnieku jautājumiem par projektu.

Eiropas Savienības LIFE programmas finansētais projekts mazā ērgļa aizsardzībai Latvijā norisinās jau trešo gadu. Tā ietvaros notiek mazā ērgļa ligzdu inventarizācija – projekta piecu gadu laikā plānots atrast 500 jaunas mazā ērgļa ligzdas un jau šobrīd atrastas vairāk nekā 400 līdz šim neaizsargātas ligzdas. Atrastajām ligzdām tiek nodrošināta aizsardzība, rosinot mikroliegumu izveidošanu. Tāpat tiek atjaunotas mazajam ērglim piemērotas barošanās vietas dabas parkā Kuja un Grīvu salā Lubāna mitrājā. Projekta ietvaros arī ir izstrādāts mazā ērgļa sugas aizsardzības plāns – līdz šim Latvijā šāds plāns oficiāli apstiprināts nebija.

“Projekts nenoliedzami ir izgaismojis daudzus sasāpējušus jautājumus Latvijas dabas aizsardzībā. Viena no tām ir sugu aizsardzība ārpus īpaši aizsargātajām teritorijām – šajā gadījumā – privātajos mežos, jo lielākā daļa no Latvijas mazo ērgļu ligzdām atrodas tieši tur. Otra – kompensācijas par mikroliegumu izveidi neapmierina meža īpašniekus un nav atbilstošas mūsdienu tirgus situācijai. Ar projektu ceram virzīt uz priekšu šo jautājumu sakārtošanu, un esam gandarīti, ka meža īpašnieki vēlas iesaistīties un piedalīties risinājumu meklēšanā,” saka Jānis Ķuze, Latvijas Dabas fonda padomes loceklis un projekta vadītājs.

Mazais ērglis ir aizsargājams plēsējputns. Visā Latvijā mājo gandrīz 4000 mazo ērgļu pāru – tā ir gandrīz puse no visas ES mazo ērgļu populācijas un viena piektā daļa no pasaules populācijas. Tieši tāpēc Latvija kā populācijas centrs ir īpaši nozīmīga valsts mazā ērgļa aizsardzībai visas Eiropas un pat pasaules mērogā.

Mazā ērgļa mazulis ligzdā. Foto: Jānis Ķuze.