Latvijas Dabas fonds un projekts LIFE GoodWater IP aicina uz Ainavu tūri Dvietes palienē Sēlijā

13.04.2022

Latvijas Dabas fonds šī gada Ainavu tūres atklāj ar ainavas un skaņas saspēles piedzīvojumu 23. aprīlī Sēlijā, Dvietes senlejā. Ainavu tūre ir Latvijas Dabas fonda organizēts izzinošs pārgājiens kopā ar dabas ekspertiem, ko papildina ar ainavu saskanīgs koncerts.

Dabas parks “Dvietes paliene” – izcila regulāri applūstošu palieņu pļavu aizsardzības teritorija pie Dvietes un Ilūkstes upes ietekas Daugavā. Tā ir viena no daudzveidīgākajām un bagātākajām putnu vietām Latvijā. Pavasarī Dvietes paliene ir regulāra un izcili nozīmīga caurceļojošo ūdensputnu pulcēšanās vieta – ik sezonu šeit uzturas vairāki tūkstoši zosu un pīļu. Te arī svarīga ligzdošanas vieta griezei. Dvieti īpaši iemīļojuši putnu vērotāji, kā arī skaistu un dabisku ainavu cienītāji. Te meklējamas retas, maz pārveidotas applūstošu zālāju dzīvotnes, kā arī savvaļas zirgu jeb tarpānu un tauru pēcteči, kam pavasarī atskrējuši mazuļi. Šī ir arī viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijā.

To visu varēsiet pieredzēt Latvijas Dabas fonda Ainavu tūrē 23. aprīlī dabas parkā “Dvietes paliene”. Ainavas un tajā mītošo dabas daudzveidības un kultūrvēstures bagātību stāstu izstāstīs vides gide, tūrisma organizatore Benita Štrausa un ornitoloģe Ilze Priedniece, projekta “LIFE GoodWater IP” koordinatore Latvijas Dabas fondā. Programmā īpašās Dvietes “odziņas” – pārgājieni Putnu un Zariņu salās, ekskursija Bebrenē, iepazīstot Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskās bagātības, vērojot putnus un citus dzīvniekus. Tūres sākums plkst. 12.00.

Ainavu tūres noslēgumā plkst. 17.30 pie Dvietes palienes informācijas centra “Gulbji” ar ainavu saspēlēsies Inga Marte Līce, rosinot doties gongu, kokles, zvaniņu u.c. dziedošo instrumentu skaņu piedzīvojumā. Marte Līce skaņu terapiju apguvusi pie skolotājiem no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un ASV, studē mūzikas terapiju Rīgas Stradiņa Universitātē. Visi tūres dalībnieki bez maksas tiks cienāti ar siltu Bebrenes muižas miežu putru, par atsevišķu maksu būs pieejama Dvietes saldējuma degustācija. 
Dalība Ainavu tūrē – bezmaksas, taču iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. Tūres dalībnieku skaits ir ierobežots. Lai pieteiktos, aizpildiet anketu: https://ej.uz/Dvieti .

Plānotais Ainavu tūres ilgums - 6 stundas, kuru laikā noiesim apmēram 7 km. Lai atpūtinātu kājas, paredzēti arī daži kopīgi pārbraucieni ar autobusu.
Pulcēšanās Ainavu tūres pārgājienam paredzēta 23.aprīlī no plkst. 11.30 (tikšanās pie Bebrenes pagasta Putnu salas dabas parka “Dvietes paliene” informācijas centra “Gulbji”), pārgājienu sākam plkst. 12.00.

Sīkāka informācija: vija.kurpniece@ldf.lv vai 26472306.

Iešanu Ainavu tūrēs finansiāli atbalsta projekts “LIFE GoodWater IP”.