Latvijas dabas novērojumu portālam Dabasdati.lv desmit gadi un vairāk nekā 600 000 novērojumu

08.11.2018

Latvijas lielākais dabas novērojumu portāls Dabasdati.lv šī gada decembrī atzīmēs desmit gadu jubileju! Portāls sāka darboties 2008. gada 3. decembrī, kad pirmo ziņojumu – paugurknābja gulbja novērojumu simboliski reģistrēja toreizējais vides ministrs Raimonds Vējonis.

Dabasdati.lv ir Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības kopīgi izveidots portāls, kurā ikviens var atzīmēt savus Latvijas dabā veiktos augu, kukaiņu, putnu vai citu dzīvo organismu sugu novērojumus ar to atrašanās vietu kartē, kā arī pievienot fotoattēlu vai audioierakstu. Portāla mērķis ir iesaistīt plašu sabiedrību Latvijas dabas vērtību apzināšanā, kā arī cilvēkiem, kuri dodas dabā, sniegt iespēju dabu izzināt un pētīt dziļāk. Tāpat portāla lietotāji sniedz palīdzīgu roku zinātnei, piedaloties datu vākšanā. Līdz ar to portāls ir sadarbības platforma starp sabiedrību, zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem.

Pirmajos darbības gados portālā katru gadu ziņoto novērojumu skaits svārstījās no 12 000 līdz 22 000. 2015. gadā tika izveidota mobilā aplikācija, kā arī sākās datu vākšana Eiropas ligzdojošo putnu atlantam. Šajā gadā ziņojumu skaits sasniedza gandrīz 92 000. Lielākais novērojumu skaits portāla līdzšinējās pastāvēšanas vēsturē bija 2017. gadā, kad reģistrēti 174 656 novērojumi.

Šobrīd portālā reģistrēti vairāk nekā 600 000 novērojumi, pievienotas 267 182 fotogrāfijas, bet reģistrēto lietotāju skaits ir vairāk nekā 8000.

Portālā tiek ziņoti putnu, tauriņu, ziedaugu un citu dzīvo organismu novērojumi. Desmit gadu laikā visbiežāk ziņotās sugas ir žubīte, baltais stārķis un lielā zīlīte. Dabasdati.lv ir arī vieta jauniem atklājumiem – tā šeit nereti tiek ziņotas Latvijā iepriekš nesastaptas sugas, piemēram, sūna bumbierveida līklape Campylopus pyriformis, zemesblakts Emblethis verbasci un sēne dižskābaržu antrodīte Antrodiella faginea.

Žubīte - visbiežāk ziņotā suga portālā Dabasdati.lv. Foto: Dabasdati.lv 

Dabasdati.lv devuši savu ieguldījumu vairākos starptautiskos projektos – Eiropas ligzdojošo putnu atlantā, EuroBirdPortal, starptautiskajā balto stārķu ligzdu uzskaitē, lielā nātru raibeņa migrācijas izpētes projektā un citos. Tāpat Dabasdati.lv ir mājvieta lielu popularitāti guvušajām tiešraidēm no aizsargājamo putnu ligzdām un ligzdu vērotāju forumam.

Portāla darbībā ļoti nozīmīgu lomu spēlē brīvprātīgie administratori un moderatori – tie ir zinātnieki un eksperti, kuri palīdz noteikt ziņotās sugas, kā arī piedalās portālā attīstības plānošanā.

Lai atskatītos uz Dabasdati.lv pirmo desmitgadi, 2018. gada 9. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks portāla lietotāju kopsapulce.

Mainīta konferences vieta - tā notiks Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā, 223. telpā (2. stāvs). 

Uz kopsapulci aicināts ikviens portāla lietotājs, iepriekš piesakot savu dalību, rakstot uz e-pastu dabasdati@ldf.lv vai zvanot 67830999 līdz 2018. gada 30. novembrim.

Kopsapulces programma:

10.00    Reģistrācija, kafija
10.30    Ievadvārdi. Dr. geogr. Andris Klepers, Dr. biol. Ainārs Auniņš.
10.40.   Dabasdati.lv pirmsākumi un ziņošanas platformas citur pasaulē. Dr. geogr. Andris Klepers.
11.05.   Portāls Dabasdati.lv: pašreizējā situācija un nākotnes perspektīvas. Ilze Priedniece.
11.25.   Dabasdati.lv loma augu sugu izplatības noskaidrošanā. Ansis Opmanis.
11.45.   Vai viegli pētīt sēnes? Inita Dāniele.
12.10.   Dabasdati.lv loma gļotsēņu izzināšanā. Julita Kluša.
12.40.   Diskusija.
13.00.   Pusdienu pārtraukums.
13.45.   Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotie projekti saistībā ar Dabasdati.lv. Andris Dekants
14.15.   Tauriņu vērošanas akcija (2014-2018). Uģis Piterāns.
14.45.   Eiropas zīdītāju atlants - vai zvēri būs pietiekami interesanti ziņošanai? Valdis Pilāts
15.05.   Tiešsaistes kameras pie aizsargājamo putnu sugu ligzdām. Jānis Ķuze
15.20.   Diskusija un ‘”brīvais mikrofons”
16.00.   Kopsapulces noslēgums

Portāla Dabasdati.lv darbību nodrošināt palīdz Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālais atbalsts.