Latvijas gaļas liellopu audzētāji dodas pieredzes apmaiņā uz Igauniju

30.04.2013

Projekta SNOWBAL ietvaros no 15. – 17. aprīlim notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju. Brauciena mērķis bija iepazīt Igaunijas kolēģu pieredzi gaļas liellopu audzēšanā, novietošanā, kūtsmēslu apsaimniekošanā un gaļas noieta tirgus radīšanā. Braucienā piedalījās 14 dalībnieki no Latvijas septiņām dažādām gaļas liellopu audzēšanas saimniecībām, kā arī pārstāvji no Latvijas Dabas fonda un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra.


Brauciena dalībnieki iepazīstas ar Kokla saimniecībā esošo lopu novietni. Foto: L.Zvingule.


Siena glabāšanas angārs Sirje un Tõnu Kaptein saimniecībā. Foto: L.Zvingule.

Kopumā trīs dienu laikā brauciena dalībnieki apmeklēja septiņas dažādas saimniecības, no kurām trīs atradās Igaunijas kontinentālajā daļā, bet četras Hījumā salā. Visas apmeklētās saimniecības nodarbojas ar ekstensīvo gaļas liellapu šķirņu lopu audzēšanu un lopu skaits saimniecībās svārstās no 50 lopiem vienā saimniecībā līdz pat 250 – 300 lopiem pārējās saimniecībās.

Visās apmeklētajās saimniecībās liellopi vasaras laikā atrodas ganībās, no kurām liela daļa ir bioloģiski vērtīgie zālāji. Savukārt ziemas periodā lopi tiek turēti speciāli veidotās novietnēs. Uzceltās novietnes izveidotas tā, lai varētu mērķtiecīgi grupēt dzīvniekus pēc to vecuma un fizioloģiskā stāvokļa, kā arī ērti apsaimniekot kūtsmēslus. Ar vienkāršiem piemēriem par to, kā lēti un praktiski izveidot liellopu novietnes varat iepazīties šeit (282.90 KB).

Aplūkojot jaunuzceltās lopu novietnes, Latvijas zemnieki ar Igaunijas kolēģiem diskutēja gan par pieejamo finansējumu šāda veida ēku celtniecībai, gan par to, kas jāņem vērā, lai šāda veida būves būtu ne tikai piemērotas lopiem, bet arī viegli apsaimniekojamas, it sevišķi kūtsmēsli, kas tajās uzkrājas ziemas laikā.

Ievērības cienīgs bija Sirje un Tõnu Kaptein saimniecībā redzētais siena šķūnis, kurā var ērti uzglabāt 3000 siena un 3000 salmu ruļļus. Šī ir viena no lielākajām liellopu audzēšanas saimniecībām uz Hījumā salas ar modernu siena glabāšanas sistēmu. Bioloģiskajā saimniecībā šobrīd ir aptuveni 300 liellopi, lielākoties Siemental un Aberdeen Angus šķirņu lopi. Zemnieku saimniecība apsaimnieko 600 hektārus zemes, no kuriem 300 ha ir vērtīgās randu pļavas. Līdz ar to lopu pamatbarība ir zāle un siens, tāpēc siena šķūnis lieti noder.

Īpašu uzmanību saistīja Hījumā salā jaunuzceltā lopu kautuve, kas tika atvērta 2012. gada nogalē. Kopš Igaunijas neatkarības atgūšanas salenieki lopus veda kaut uz Igaunijas kontinentālo daļu. Tas ne tikai sadārdzināja gaļas pašizmaksu, bet arī veidoja situāciju, ka uz salas nebija iespējams iegādāties vietējo saimnieku ganībās ganījušos liellopu gaļu. Jaunā kautuve ir paredzēta gaļas liellopu un aitu kaušanai un dienā te var nokaut līdz pat desmit lopiem. Ceļš līdz kautuves celtniecībai bija ilgs un sarežģīts. Kā atzīst paši zemnieki - grūtākais bija noticēt un pārliecināt citus zemniekus, ka kādu dienu kautuve uz salas būs. Lai darbi virzītos uz priekšu raitāk, salas zemnieki izveidoja savu nevalstisko organizāciju Hiiu Veis ja Lammas (Hījumā aitas un liellopi), piesaistīja LEADER finansējumu un uzcēla kautuvi. Tagad gaļas liellopu produkciju ikviens salas iedzīvotājs var iegādāties vietējos veikalos. Iepakojot produkciju, jau kautuvē tiek pievienota informācija par to, no kura zemnieku saimniecībā auguša liellopa gaļa nāk. Arī vietējie viesu nami un viesnīcas savā ēdienkartē ir iekļāvuši uz salas audzēto liellopu gaļu.

Šobrīd uz Hījumā salas veiksmīgi tiek demonstrēts, kā saimniekot ilgtspējīgi un samazināt barības vielu noteci uz Baltijas jūru.

Laura Zvingule, Latvijas Dabas fonds

Ar papildus informāciju par SNOWBAL projektu var iepazīties projekta partneru mājas lapās: www.ldf.lv, http://www.snowbal.net/.