LDF aicina iesaistīties kampaņā #RestoreNature un parakstīt petīciju par sugu un dzīvotņu atjaunošanas nepieciešamību Eiropas Savienībā

24.03.2021

Šajā pavasarī vides organizācijas visā Eiropā īsteno kampaņu #RestoreNature, kuras mērķis ir pievērst uzmanību aizsargājamo sugu un dzīvotņu atjaunošanas nepieciešamībai. Kampaņā Eiropas Savienības (ES) valstu iedzīvotāji līdz 5. aprīlim ir aicināti ar petīcijas parakstīšanu izteikt viedokli par dabas atjaunošanas nepieciešamību. Šis process ir daļa no Eiropas Komisijas (EK) uzsāktā dabas atjaunošanas likuma sabiedriskās apspriešanas. Latvijas Dabas fonds (LDF) atbalsta kampaņu #RestoreNature un aicina ikvienu, kam rūp daba, parakstīt petīciju par sugu un dzīvotņu atjaunošanas nepieciešamību: https://restorenature.eu/en.

Lauksaimniecības monokultūru un intensīvas lauksaimniecības, mežu izciršanas, pārzvejas un citu cilvēka darbību rezultātā straujāk nekā jebkad izmirst miljoniem sugu, un tas radīs katastrofālas sekas visu dzīvo būtņu dzīvībai, veselībai un labklājībai. Apzinoties situācijas nopietnību, EK 2019. gadā nāca klajā ar ES Zaļo Kursu, kam sekoja ES Bioloģiskās Daudzveidības stratēģijas izstrāde un apstiprināšana 2020. gadā.

Lai novērstu dabas daudzveidības katastrofālu izzušanu, ES Bioloģiskās Daudzveidības stratēģijas ietvaros EK plāno izstrādāt dabas atjaunošanas likumu, kas būtu juridiski saistošs visā ES teritorijā. Šobrīd EK aicina sabiedrību iesaistīties tā sagatavošanas procesā, piedāvājot ES valstu iedzīvotājiem paust savu viedokli sabiedriskajā apspriešanā.

Kampaņa #RestoreNature ir BirdLife Europe, Eiropas Vides biroja, Pasaules Dabas fonda un citu Eiropas vides organizāciju aicinājums EK nodrošināt jēgpilnus un efektīvus sugu un dzīvotņu atjaunošanas pasākumus, kuri ļautu pielāgoties un novērst klimata pārmaiņas, samazinātu dažādu slimību izplatīšanos un kopumā nodrošinātu visu dzīvo būtņu eksistenci un labklājību nākotnē.

 

Kampaņā #RestoreNature ES valstu iedzīvotāji līdz 5. aprīlim ir aicināti uzzināt vairāk par dabas atjaunošanas nepieciešamību un, balstoties kampaņas veidotāju sagatavotajā materiālā, piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un parakstīt petīciju. Kampaņas veidotāji, izskatot EK sagatavoto aptaujas anketu, ir snieguši atbildes un papildinājuši esošo formātu atbilstoši reālajai klimata un dabas krīzes situācijai un ekspertu vērtējumam par prioritātēm dabas atjaunošanā. Līdz 5. aprīlim kampaņas dalībnieki var iepazīties ar atbildēm un papildinājumiem, tādējādi uzzinot vairāk par dabas atjaunošanas nozīmi un ar petīcijas parakstīšanu paust tajos balstītu viedokli par procesa nepieciešamību.

LDF padomes locekle Inga Račinska saka: “Dzīvotņu atjaunošana ir viens no galvenajiem LDF darbības virzieniem, un šo darbu veicam jau 30 gadus. Šajos gados LDF izdevies īstenot daudzus apjomīgus dabas atjaunošanas projektus (2400 hektāru palieņu pļavu atjaunošana 2004.-2008. gadā, Dvietes dabas kompleksa atjaunošana 2010.-2015. gadā, Engures un Papes ezeru kompleksa atjaunošana 2013.-2018. gadā un citi), tomēr dabas atjaunošanas ātrums Latvijā ir mazāks par tās iznīcināšanas tempiem. To ietekmē gan nesamērīgs subsīdiju apjoms, kas vērsts uz aktivitātēm, kas dabu iznīcina, gan kopējās valsts politikas trūkumi, gan līdzekļu trūkums dabas atjaunošanai. Tāpēc aicinām Latvijas sabiedrību būt aktīviem, pieprasot daudz aktīvāku valsts politiku dabas atjaunošanai.”

Līdz 5. aprīlim LDF aicina ikvienu, kam rūp daba, iepazīties ar kampaņu #RestoreNature un parakstīt petīciju, kas apliecina sabiedrības prasību pēc efektīvu dabas atjaunošanas pasākumu nodrošināšanas visā ES teritorijā: https://restorenature.eu/en.