LDF projektā GrassLIFE klajā nākuši dabisko pļavu augu un dzīvnieku noteicēji

06.07.2021

Latvijas Dabas fonda projektā GrassLIFE, kas veltīts dabisko pļavu atjaunošanai un saglabāšanai, klajā nākuši divi ilustratīvi noteicēji – “Kas dzīvo dabiskā pļavā?” un “Kas aug dabiskā pļavā?”. Tajos parādītas vairāk nekā 200 dabisko pļavu augu sugas un ap 180 dažādu pļavas iemītnieku – tauriņu un citu kukaiņu, putnu, abinieku, rāpuļu un zīdītāju sugas. Noteicēji ir pieejami elektroniski mājaslapā www.grasslife.lv.

Inga Račinska, projekta GrassLIFE vadītāja saka: “Kas gan būtu Latvijas vasara bez košām puķu pļavām, griezes dziesmas un kukaiņu zumēšanas? To visu var piedzīvot Latvijas dabiskajās pļavās, kas šobrīd ir savā pilnziedā. Taču šīs dabas daudzveidības krātuves Latvijā paliek arvien mazāk – šobrīd tās ir tikai 0.7% valsts teritorijas. Tāpēc ar lielu gandarījumu vērojam, ka cilvēku vidū pieaug interese par pļavām, to augiem un apsaimniekošanu. Šie ceļveži būs noderīgi ikvienam, kurus piesaistījis dabisko pļavu valdzinājums, jo tie būs lielisks palīgs dabiskās pļavas iepazīšanai, lai atklātu pļavas pasauli un izzinātu tās daudzveidību. Šie noteicēji kļūs par jūsu pavadoņiem, esot pļavā, un dos atbildes uz tik bieži uzdotajiem jautājumiem “kas tā tāda par puķīti?” vai “kas šis ir par kukainīti?”."

       

Dabisko pļavu augu noteicējs "Kas aug dabiskās pļavās?" un dzīvnieku noteicējs "Kas dzīvo dabiskās pļavās?".

Noteicējā “Kas aug dabiskās pļavās?” var iepazīties ar vairāk nekā 200 dabisko pļavu augu sugām, kas vieglākai atpazīšanai sagrupētas pa krāsām. Katras sugas aprakstā atradīsiet šādu informāciju: sugas dzimtu, latvisko un zinātnisko nosaukumu, īsas ziņas par tās statusu, īpašībām, izmantošanu, kā arī pazīmju aprakstu un fotogrāfijas. Noteicējs palīdzēs atšķirt līdzīgas vai radniecīgas sugas, vēsta par katras sugas sastopamību Latvijā, kā arī sniegs interesantus faktus par augiem.

Dabisko pļavu augu noteicēja "Kas aug dabiskās pļavās?" atvērums.

Noteicējā “Kas dzīvo dabiskās pļavās?” var iepazīties ar piecām dzīvnieku grupām – bezmugurkaulniekiem, putniem, abiniekiem, rāpuļiem, un zīdītājiem. Tā kā sugu skaits šajās grupās lielākoties ir ļoti apjomīgs, tad šajā izdevumā iepazīstināsim tikai ar pļavās biežāk sastopamajiem pārstāvjiem, kuru dzīvesveids saistīts galvenokārt ar pļavām.

Dabisko pļavu dzīvnieku noteicēja "Kas dzīvo dabiskās pļavās?" atvērums.

Noteicēju sastādītāja, kā arī augu noteicēja autore ir botāniķe, Latvijas Dabas fonda eksperte Valda Baroniņa, savukārt dzīvnieku noteicēju autori ir Voldemārs Spuņģis (bezmugurkaulnieki), Aivars Petriņš (putni), Andris Čeirāns (abinieki, rāpuļi), Līga Mihailova (zīdītāji).

Noteicēji izdoti Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE” ietvaros, un tie bez maksas ir pieejami šajā adresē: https://grasslife.lv/arhivs/.

Aicinām lietot noteicējus un doties dabiskajās pļavās!