LDF projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks uzsāk darbu Mangaļu muižas parka dabiskajā pļavā Ķīšezera krastā

13.07.2021

Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE ietvaros izveidotais mobilais ganāmpulks šodien uzsāk darbu Mangaļu muižas parka dabiskajā pļavā Ķīšezera krastā. Ganāmpulka dzīvnieki apmēram mēnesi uzturēsies parka teritorijā, noganot tajā bioloģiski vērtīgo zālāju.

No pļavas Vakarbuļļos, kura atrodas Buļļupes un Lielupes satekā, 12. jūlija vakarā uz Mangaļu muižas parka pļavu ieradās Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE mobilā ganāmpulka astoņas Galovejas šķirnes govis. Tā ir daļa no LDF mobilā ganāmpulka, kurā ir vairāk nekā 110 liellopi, kas dodas noganīt dabiskās pļavas Latvijā. Mobils ganāmpulks ir inovatīva pieeja dabisko pļavu atjaunošanai gan Baltijas, gan Eiropas Savienības mērogā. Latvijā tas darbojas ar ES LIFE programmas atbalstu.

6, 8 hektārus plašo Mangaļmuižas parka pļavu veido ar niedrēm daļēji aizaugušas Latvijā nu jau ļoti retās un izzūdošās Piejūras pļavas – gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā prioritāri aizsargājama dzīvotne, ko raksturo liela augu sabiedrību dažādība un iesāļām vietām raksturīgu augu sugu klātesamība.

Projekta GrassLIFE eksperte Baiba Strazdiņa skaidro: “Šīs pļavas ir veidojušās ilgstošas ganīšanas ietekmē, tāpēc ganīšana ir īpaši piemērota to apsaimniekošanai – liela daļa no iesāļajām vietām raksturīgaiiem īpaši aizsargājamiem augiem spēj izdzīvot vien pļavās ar zemi noganītu zelmeni. Skaidrs, ka vienas ganības sezonas laikā šīm sugām nepieciešamos apstākļus nebūs iespējams nodrošināt, taču tas būs labs sākums, lai ar laiku arī šajā vietā var ziedēt Piejūras pļavām raksturīgie augi un ligzdot no šādām vietām atkarīgie putni.”

Mobilā ganāmpulka darbību Mangaļu muižas parka pļavā nodrošina Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Rīgas domi. Teritorija ir publiski pieejama, un aicinām Mangaļu muižas parka teritorijas iedzīvotājus un apmeklētājus laipni uzņemt mobilo ganāmpulku.

Mobilā ganāmpulka govis ir miermīlīgas un draudzīgas, tās radinātas pie cilvēku klātbūtnes. Ganāmpulka koordinatori ganības regulāri uzrauga, turklāt govis aprīkotas ar raidītājiem, lai tās var pieskatīt arī attālināti. Taču, lai uzturēšanās šajā ganību teritorijas tuvumā būtu droša, lūdzam ievērot drošības noteikumus:

• Teritorija, kurā uzturas lopi, ir norobežota ar elektrisko ganu. Lūdzam būt uzmanīgiem –  aploka tuvumā sargājiet gan sevi un bērnus, gan suņus, ja pastaigā esat devušies ar tiem.
• Turieties drošā attālumā no lopiem, nebarojiet un nekaitiniet tos!
• Neļaujiet aplokā iekļūt suņiem, un, esot ganību tuvumā, turiet suņus pavadā.
• Izturaties saudzīgi pret aplokiem un ganību infrastruktūru.

 

Plašāka informācija par mobilā ganāmpulka gaitām un projektu GrassLIFE: www.grasslife.lv.