Lidostā “Rīga” atklāj ziedojumu punktu depozīta iepakojumiem: pasažieriem iespēja ziedot Latvijas dabisko pļavu saglabāšanai

09.08.2022

No šodienas, 9. augusta, ikvienam lidostas “Rīga” pasažierim un viesim ir iespēja savu pirms lidojuma iztukšoto depozīta iepakojumu noziedot īpašā ziedojumu punktā, kas atrodas pirms lidostas drošības kontroles. Tādējādi 10 centu depozīta maksas vērtība par katru nodoto iepakojumu tiks novirzīta Latvijas Dabas fonda iniciatīvai dabisko pļavu saglabāšanai un atjaunošanai Latvijā. Ziedošanas procesu koordinē labdarības organizācija Ziedot.lv.

Šāda iniciatīva tika uzsākta, balstoties uz lidostā novēroto ceļotāju paradumu dzērienus ņemt līdzi līdz pat lidostas drošības kontrolei, kur tie parasti nonāk atkritumu urnā, jo tālāk lidostā tos ienest nedrīkst. Ziedojumu punktā depozīta iepakojumiem, kas tapis lidostai “Rīga” sadarbojoties ar SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”, Ziedot.lv un Latvijas Dabas fondu, varēs ziedot iztukšotu, nesaplacinātu un ar Latvijas depozīta zīmi marķētu plastmasas un skārda iepakojumu, kuru visbiežāk pirms lidostas drošības kontroles pasažieriem nākas izmest atkritumos. Iepakojuma iztukšošanai  paredzēta arī izlietne, kas novietota netālu no ziedojumu depozīta punkta.

Lidostas “Rīga” viens no būtiskākajiem izvirzītajiem mērķiem vides aizsardzības jomā ir tieši ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana un klimatneitralitātes sasniegšana līdz 2030. gadam. “Esam gandarīti kopā ar sadarbības partneriem spert vēl vienu soli tuvāk tīrākai videi un ilgtspējīgākai attīstībai, veicinot aprites ekonomikas pamatprincipu iedzīvināšanu mūsu pasažieru ikdienā,” norāda lidostas “Rīga” Kvalitātes un ilgtspējas departamenta Ilgtspējas un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Santa Auguste – Šole.  “Lidosta ir izvirzījusi mērķi tuvākajos piecos gados palielināt šķiroto atkritumu īpatsvaru līdz 66% no kopējā atkritumu apjoma, un to sasniegt mums var palīdzēt ne tikai lidostā strādājošie, mūsu nomnieki un sadarbības partneri, bet arī ikviens pasažieris. Ziedojumu punkts depozīta iepakojumiem sagatavošanās zonā pirms lidojuma, kur pasažieriem bieži rodas vajadzība atbrīvoties no ūdens pudelēm un cita iepakojuma, ļauj ar vienu darbību gūt dubultu ieguvumu – iepakojums tiek nodots otrreizējai izmantošanai, bet depozīts tiek ziedots Latvijas Dabas fondam mūsu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izzūdošo dabisko pļavu atjaunošanai.”

Kā norāda Latvijas Dabas fonds, lidostā izvietotais depozīta ziedojumu punkts sniegs ieguldījumu Latvijas dabisko pļavu atjaunošanā, tādā veidā saglabājot Latvijai unikālo bioloģisko daudzveidību, kas ir liela vērtība mums pašiem un kuru apbrīno arī ārvalstu viesi. Latvijas Dabas fonda direktora vietniece Zane Štolcere uzsver: “Dabisko pļavu situācija Latvijā šobrīd ir dramatiski slikta - tās saglabājušās tikai 0,7% visas valsts teritorijas, turklāt to izzušana vēl joprojām nav apturēta. Tā ir izzūdoša dzīvotne, tāpēc katrs saglabātais un atjaunotais kvadrātmetrs ir svarīgs - dabiskās pļavas ir īstas dabas dārgumu krātuves, jo vienā tās kvadrātmetrā var būt pat 50 dažādas augu sugas. Esam gandarīti par šo sadarbīu, kurā apvienojas cilvēku iesaiste un vides un dabas problemātikas risināšana.”

SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis uzsver, ka noteiktais ziedojuma mērķis nav vienīgais vides ieguvums - katra nodotā depozīta iepakojuma vienība palīdzēs nodrošināt, ka šis iepakojums tiks pilnībā pārstrādāts un nenonāks ne vidē, ne atkritumu poligonos. “Priecājamies, ka šī projekta ietvaros varēsim uzlabot vidi Latvijā, jo arī depozīta sistēma, kā zināms, ir praktisks solis ceļā uz tīrāku Latviju gan šodienas sabiedrībai, gan nākamajām paaudzēm, efektīvi apsaimniekojot dabā visbiežāk sastopamos dzērienu iepakojumus.”

Labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta norāda, ka projekta dzīvotspēju un rezultātus nodrošinās veiksmīgā sadarbība ar partneriem: “Pazaudējot Latvijas dabiskās pļavas ainavas, mēs zaudēsim lielu daļu no Latvijas dabas daudzveidības. Ļoti novērtējam, ka jaunā labdarības iniciatīva vieno gan lidostas “Rīga” apmeklētāju, gan ikviena Latvijas līdzcilvēka rūpes par dabu un Latvijas ainavas saglabāšanu turpmākajām paaudzēm, kas izvēlēsies ziedot portālā Ziedot.lv!”

Ziedojumu punkts depozīta iepakojumiem atrodas pirms drošības kontroles.

Sadarbībā ar ziedot.lv līdzekļi nonāks Latvijas Dabas fondā dabisko pļavu atjaunošanai. 

Ziedojumu punktu atklāja Rūta Dimanta no ziedot.lv, Lidostas Rīga Kvalitātes un ilgtspējas departamenta Ilgtspējas un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Santa Auguste – Šole, SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis un Latvijas Dabas fonda direktora vietniece Zane Štolcere.

Latvijas Dabas fonda direktora vietniece Zane Štolcere atklāj ziedojumu punktu depozīta iepakojumiem, iemetot pirmo simbolisko depozīta taru.