LIFE balva jau atkal ceļo uz Latvijas Dabas fondu!

02.12.2020

2020. gada 1. decembrī īpašā ceremonijā tika apbalvoti Latvijas labākie LIFE programmas projekti. Pasākumā tika iezīmēti LIFE programmas panākumi Latvijā un pārskatīts divdesmit gadu laikā paveiktais, kopš LIFE programmas projekti tiek īstenoti Latvijā. Attālināti, bet svinīgā gaisotnē LIFE Balva 2020 tika pasniegta sešās nominācijās. Latvijas Dabas fonds ir viens no aktīvākajiem un sekmīgākajiem LIFE projektu īstenotājiem Latvijā, un šogad četrās dažādās kategorijās bija nominēti divi mūsu īstenotie LIFE projekti: LIFE CRAFT “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā” un GrassLIFE “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana”.

Dabisko zālāju atjaunošanas projekts GrassLIFE saņēma LIFE balvu nominācijā “Publiski aktīvākais projekts”, apliecinot sabiedrības lielo interesi par dabisko pļavu saglabāšanu, trāpīgi īstenotu kampaņu panākumus un mediju atbalstu šai sabiedriski nozīmīgajai tēmai.

Projekts GrassLIFE turpināsies līdz 2023. gadam, bet tā nozīmīgākie sasniegumi sabiedrības informēšanas jomā līdz šim balstās divās informatīvajās kampaņās: “50x vērtīgāks m2” 2018. gadā un "Daba neko nav atcēlusi!" 2020. gadā. 

Šogad lielu sabiedrības atsaucību guva akcija “Iesēj savu kvadrātmetru!”, un projekts GrassLIFE visā īstenošanas laikā kopumā bijis vērsts uz sarunu un sadarbību ar sabiedrību - esam rīkojuši seminārus “Gribu pļavu!”, "Ainavu tūres" dabiskajās pļavās, Tirgus dienas “Pļava ienāk tirgū!”, piedalījušies sarunu festivālā “Lampa”. Liela nozīme dabisko pļavu stāsta veidošanā ir arī GrassLIFE mobilajiem ganāmpulkam ar tā fotogēniskajām aktrisēm, kas ceļo pa visu Latviju, atjaunojot un noganot pļavas.

LIFE projektiem ir milzīga nozīme vides un dabas aizsardzībā Latvijā, atbalstot vides politikas ieviešanu dzīvē. Programmas īstenošanas laikā kopš 2001. gada Latvija īstenojusi 54 LIFE projektus, piesaistot ES investīcijās apmēram 77 miljonus eiro. Nozīmīgs ir arī LIFE projektu pienesums Latvijas ekonomikā - apmēram 33% no projektu finansējuma tiek samaksāti nodokļos valsts budžetā, un projektu ietvaros tiek atbalstīta vietējā uzņēmējdarbība, videi draudzīga ražošana un arī dabai draudzīga saimniekošana laukos.

Pārskats par 2020. gada nominācijām un saņemtajām balvām:

1. Augstāk novērtētais jaunais projekts: LIFE REEF, ko īstenos Dabas aizsardzības pārvalde.
2. Publiski aktīvākais projekts: Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE. 
3. Finansiāli apjomīgākais projekts: LIFE Fit for REACH, ko īsteno Baltijas Vides forums.
4. Nozīmīgākais ieguldījums vides aizsardzībā: LIFE Fit for REACH, ko īsteno Baltijas Vides forums.
5. Nozīmīgākais ieguldījums klimata pārmaiņu risināšanā: LIFE OrgBalt, ko īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “SILAVA”.
6. Projekts ar lielāko ietekmi: NAT-PROGRAMME, ko īstenoja Dabas aizsardzības pārvalde.

Projekta GrassLIFE vadītāja Inga Račinska: “Mums ir liels prieks par balvu un vēlamies sveikt visu LIFE projektu īstenotāju saimi un visus LIFE balvas saņēmējus! Liels paldies arī Latvijas LIFE Kapacitātes projekta komandai par atbalstu un par brīnišķīga balvas pasākuma organizēšanu! Uz tikšanos pļavā!”

Plašāka informācija par Latvijas Dabas fonda projektu GrassLIFE pieejama mājaslapā www.grasslife.lv.

Plašāka informācija par LIFE programmu un LIFE Balvu 2020 pieejama šeit.

LIFE balva ir Eiropas Komisijas LIFE programmas Latvijas projektu godināšanas pasākums, kas Latvijā tika organizēts jau trešo reizi, LIFE programmas kapacitātes projekta CAP LIFE LAT ietvaros. Pasākuma mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību Latvijā, identificējot un parādot veiksmīgākos LIFE projektu realizētājus Latvijā.