Nāc pļavā dabiskā un novērtē tās sniegtos ekosistēmu pakalpojumus!

17.01.2023

Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE ir sagatavojis izglītojošu animācijas filmu sēriju “Nāc pļavā dabiskā!” par dabiskās pļavas sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem un aicina iepazīties ar to, kāda ir dabiskās pļavas nozīme cilvēku dzīvē. Šobrīd dabiskās pļavas Latvijā klāj vien 0,7% valsts teritorijas, tāpēc to saglabāšana un atjaunošana ir arī mums tik nepieciešamo ekosistēmu pakalpojumu noturības nodrošināšana.

Dabiskā pļava ir ekosistēma, kuru raksturo bagātīga bioloģiskā daudzveidība un īpaša augu un dzīvnieku sabiedrība, kas savstarpēji sadarbojas un nodrošina viena otras pastāvēšanu. Tāpat dabiskā pļava sniedz daudz labumu, kurus dēvē par ekosistēmu pakalpojumiem. Daļa no tiem ir uzskatāmi un daudziem pazīstami – ārstniecības augi, lopbarība, arī ainava un kultūrvēsturiskā vērtība. Taču dabiskajai pļavai ir arī liela nozīme plūdu regulēšanā, veselīgas augsnes veidošanā, kultūraugu kaitēkļu ierobežošanā. Tā nodrošina apputeksnēšanu un sniedz cilvēkiem sensoru dabas pieredzi – krāsas, smaržas un skaņas.

Apputeksnēšana ir viens no eksistenciāli nozīmīgākajiem dabiskās pļavas sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem. Pļavas augu daudzveidība piesaista kukaiņus, kuri, savukārt, apputeksnē gan pļavas augus, gan arī kultūraugus - 84% kultūraugu ražas ir atkarīgi no apputeksnētājiem. Tāpat dabiskajās pļavās ir daudz ārstniecības augu, kuri gan atrodas katra Latvijas iedzīvotāja ikdienas aptieciņā, gan to ģenētiskā un ķīmiskā daudzveidība ir pamats šodienas un nākotnes medicīnai.

Būtisks dabisko pļavu devums ir plūdu regulēšana. Palieņu pļavas darbojas kā sūklis, kas uztver palu un plūdu ūdeņus un mazina to radītos riskus lauksaimniecības zemēm un apdzīvotām vietām. Savukārt kukaiņu un putnu daudzveidība pļavā nodrošina to, ka tajā ir vieta dabiskajiem kultūraugu kaitēkļu ierobežotājiem – ja tie būs dabiskajā pļavā, tad arī pasargās cilvēku sējumus un ražu. Bez dabiskās pļavas krāšņuma jūnijā nav iedomājami Jāņi, tā atspoguļota literatūrā un mākslā, kā arī ir daļa no Latvijas ainavas – tie visi ir dabiskās pļavas sniegtie kultūras pakalpojumi.

Animācijas filmu sēriju “Nāc pļavā dabiskā!” aicinām skatīties, paralēli iepazīstoties arī ar faktu lapām par ekosistēmu pakalpojumiem, kas atrodami projekta GrassLIFE mājaslapā www.grasslife.lv.

Animācijas filmu sērija pieejama turpat, mājaslapā www.grasslife.lv, kā arī Latvijas Dabas fonda “YouTube” kanālā. Materiāli ir brīvi pieejami izmantošanai izglītības iestādēs un ikvienam interesentam!

Projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu, dabas saimniecību “Bekas” un 11 lauku saimniecībām visā Latvijā. Tā mērķis ir palīdzēt Latvijā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas, atjaunojot tās un veicinot dabai draudzīgu saimniekošanu. Projekts GrassLIFE tiek īstenots no 2017. līdz 2023. gadam, un tas norit 14 Natura 2000 teritorijās. Projekta kopējais budžets ir 4,3 miljoni eiro, un no tiem nozīmīgi ieguldījumi paredzēti gan ganīšanas infrastruktūras izveidei projekta saimniecībās, gan pļavu atjaunošanai un mobilā ganāmpulka izveidei un darbībai. Projektu finansē Eiropas Savienības LIFE programma, Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūra un projekta partneri.