Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkla vērtība novērtēta uz 300 miljardiem € gadā

20.03.2013

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pētījumu, ekosistēmu pakalpojumi, ko nodrošina Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkls, ir vērti līdz 300 miljardiem € gadā. Tas līdzinās 2-3% no ES IKP.

Pētījums, ir balstīts uz dažiem desmitiem pētījumu par biotopu un atsevišķu teritoriju tirgus un labklājības vērtībām noteiktās ES dalībvalstīs.

“Šo skaitli vajadzētu uztvert kā ilustratīvu informāciju” atzina galvenais pētījuma autors Patriks ten Brinks. Viņš arī piebilda, ka pētījums viennozīmīgi pierāda to, ka Natura 2000 tīkla ieguvumi daudzkārt atsver visus dalībvalstu izdevumus tā uzturēšanai - 6 miljardus € gadā.

Līdzīgi kā TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) demonstrē dabas daudzveidības ekonomisko izdevīgumu, Natura 2000 ieguvumu demonstrēšanai vajadzētu palīdzēt “uzrunāt cilvēkus, kas citādi neņemtu vērā argumentu par dabas aizsardzības nozīmīgumu un tai nepieciešamo finansiālo atbalstu” turpina Patriks ten Brinks.

Pētījumā izvērtēti arī atsevišķu pakalpojumu, piemēram, ūdens attīrīšanas, oglekļa piesaistes un tūrisma ekonomiskie ieguvumi.  Aprēķinot Natura 2000 tīkla nozīmi oglekļa piesaistē, tika apzināts, ka Natura 2000 teritorijas uzņem aptuveni 9,6 miljardus tonnu oglekļa, kas ir ekvivalents 35 miljardiem tonnu CO2. Šāda CO2 apjoma atbrīvošana nodarītu milzīgu finansiālu kaitējumu - 600-1130 miljardus €. Pētījums seko trīs iepriekš veiktiem pētījumiem un ir viena no aktivitātēm, lai sasniegtu ES apņemšanos vispusīgi izvērtēt ieguvumus no dabas kapitāla.

Latvijas Dabas fonds uzsver, ka ekosistēmu sniegtie pakalpojumi ir pamats lauksaimniecībai, rūpniecībai un cilvēku labklājībai. To saglabāšana ir kritiski svarīga šobrīd, kad finanšu krīzes iespaidā Latvijā uz dabas resursiem tiek izdarīts aizvien lielāks spiediens, nereti izvēloties īstermiņa labumus ilgtspējīgas attīstības vietā.

Sīkāk ar pētījuma rezultātiem varat iepazīties šeit. (2.52 MB)