Nīderlandes dabas NVO ceļ trauksmi

19.03.2015

Nīderlandes dabas aizsardzības organizācijas „Natuurmonumenten” un „Vogelbescherming” cēlušas trauksmi un vērsušās pie sava tautieša, Eiropas komisāra Fransa Timmermansa, ar aicinājumu palīdzēt aizsargāt nenovērtējami skaisto Eiropas dabu un nepieļaut dabas aizsardzības jomas sasniegumu aiziešanu nebūtībā.

Nīderlandietis Franss Timmermanss ir Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, un viņa galvenais amata izaicinājums ir vienkāršot un uzlabot Eiropas likumdošanas sistēmu, kas var ietvert arī vides likumdošanas pārskatīšanu. Atzīstot, ka iecere kopumā ir laba, nevalstiskās organizācijas tajā saredz arī draudus dabas aizsardzībai, kas nākotnē var novest pie apkārtējās vides katastrofas. Organizācijas brīdinājušas, ka atsevišķu Eiropas Savienības normatīvo dokumentu likvidēšana var radīt nopietnu kaitējumu dabai un novest pie tā, ka tiek pazaudēts līdz šim sasniegtais.

Dabas aizsardzības organizācijas norāda, ka tieši ekonomisko grūtību laikā Eiropas Savienības regulējums, kas palīdz pasargāt dabu no iznīcināšanas īstermiņa interešu vārdā, ir vissvarīgākais. Tam ir jāpalīdz šodienas dabas dārgumus saglabāt nākamajām paaudzēm, uzsvērts paziņojumā, atgādinot, ka, piemēram, jūras ērglis bez direktīvu aizsardzības Nīderlandē jau būtu izzudis.

Eiropas normatīvie dokumenti dabas aizsardzības jomā nodrošina, lai dabas vērtības nekļūst par neprasmīgas, uz īstermiņa labuma gūšanu vērstas, plānošanas upuriem. „Vairs nekādu lielceļu caur Polijas pēdējo pirmatnējo mežu, vairs nekādu viesnīcu kāpās uz aizsargājamās Eirāzijas ibisu populācijas rēķina,” uzsver organizācijau „Natuurmonumenten” un „Vogelbescherming” pārstāvji.

Organizācijas „Natuurmonumenten” mājas lapa: https://www.natuurmonumenten.nl/

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.