Noslēdzies LDF konkurss partnerībai agromežsaimniecības projektā

07.05.2020

Latvijas Dabas fondā ir noslēdzies noslēdzies konkurss lauksaimmniekiem un zemes īpašniekiem partnerībai LIFE projekta pieteikumā par agromežsaimniecības attīstību Latvijā. Konkurss saņēma lielu interesi - pieteicās kopā 77 lauksaimnieki un zemes īpašnieki no dažādiem Latvijas novadiem.

No visiem agromežsaimniecības veidiem lauksaimniekiem lielākā interese bija par meža dārzu izveidošanu – agromežsaimniecības sistēmu, kurā dārzeņu, riekstu un augļu produkcija tiek audzēta kopā vienā platībā, dažādos stāvojumos. Šo agromežsaimniecības veidu savās anketās atzīmēja 70 % saimniecību. Tāpat arī 50 % anketas aizpildītāju interesējās par parkveida pļavām un meža ganībām, kā arī par dzīvžogu, laukmaļu vai pretvēju stādījumu ieviešanu ganībās. Savukārt 20 % lauksaimnieku izrādīja interesi par aleju lauksaimniecību (koku rindām/joslām aramzemēs).

Projekta partnerībā varējām uzaicināt tikai deviņas saimniecības tāpēc izvēle nebija viegla. Veicot izvēli, pārliecinājāmies, ka projekta pieteikumā pārstāvēti visi iepriekš nosauktie agromežsaimniecības veidi, kas tiks ieviesti, atjaunoti vai uzlaboti kopā aptuveni 500 hektāros zemes visas Latvijas teritorijā.

Novadi, kuros atrodas izvēlētās partnersaimniecības. 

Tālākie soļi ir projekta pieteikuma koncepta sagatavošana Eiropas Komisijas LIFE Biodaudzveidības programmai kopā ar jaunajiem partneriem – lauksaimniekiem un zemes īpašniekiem, kā arī speciālistiem no videszinātņu, dabaszinātņu, ekonomikas un citām jomām. Ja projekta pieteikums tiks apstiprināts, tā norise varēs sākties 2021. gada rudenī un turpināties piecus gadus. Šajā laikā tiks ieviestas agromežsaimniecības demonstrācijas, tostarp atjaunotas un iekārtotas parkveida pļavas un meža ganības,  atjaunoti un radīti ainavas elementi, kas palīdzēs aizsargājamām un retām sugām,  uzlaboti saimniekošanā izmantoto zemju ekosistēmu pakalpojumi (uzlabota apputeksnēšana, kaitēkļu kontrole, mazināta erozija, regulēts mitruma režīms, u.c.), izstrādātas rekomendācijas un rokasgrāmata par agromežsaimniecības prakšu ieviešanu boreālajā reģionā, kā arī veiktas citas aktivitātes.

Vairāk par projektu un agromežsaimniecību lasiet šeit.