Noslēdzies projekts "Ērgļi pāri robežām"

10.10.2013

Septembra mēnesī noslēdzās vairāk nekā divus gadus ilgušais Igaunijas – Latvijas programmas projekts „Ērgļi pāri robežām”, ko sadarbībā ar Igaunijas Ornitoloģijas biedrību īstenoja Latvijas Dabas fonds. Projekta mērķis bija divu retu un aizsargājamu plēsīgo putnu - jūras ērgļa un zivjērgļa, izpēte un aizsardzības nodrošināšana Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos. Lai uzlabotu zināšanu līmeni par šīm abām valstīm kopīgajām plēsīgo putnu populācijām, tika veikta ligzdojošo populāciju apzināšana un plaša iesaistīto pušu izglītošanas kampaņa.

Jūras ērglis pie Orenīšu dīķiem. Foto: J.Ķuze.

Projekta laikā tika veikts abu ērgļu sugu populācijas monitorings Latvijas un Igaunijas pierobežas rajonos, putnu gredzenošana un gredzenu nolasīšana, izstrādāti sugu aizsardzības plāni. Lai iegūtu datus par putnu pārvietošanos, katrā valstī diviem katras sugas putniem tika piestiprināti GPS raidītāji, kas pētniekiem ļāva ne tikai sekot līdzi putnu uzvedībai ligzdošanas laikā, bet arī plašākai sabiedrībai vērot zivjērgļu migrācijas ceļus uz ziemošanas vietām un atpakaļ. Projekta laikā kopumā pie četrām ligzdām tika pieliktas arī videonovērošanas kameras, kas ļāva sekot līdzi putnu ikdienas dzīvei ligzdā, t.sk., mazuļu izšķilšanās laikam, augšanai, lidotprasmes apguvei. Igaunijā interneta tiešraides tika nodrošinātas arī no jūras ērgļu ziemas barotavas. Kameras izraisīja ļoti lielu interesi – tā, piemēram, Igaunijas zivjērgļu ligzdai kopējais apmeklējumu skaits sasniedza gandrīz piecus miljonus.

Projekta ietvaros tika sagatavota arī ceļojošā fotogrāfiju izstāde, kurā atspoguļota jūras ērgļa un zivjērgļa ikdiena, kā arī sniegts ieskats plēsīgo putnu pētnieku darba niansēs. Fotogrāfiju izstādi veidoja 33 lielformāta fotogrāfijas, kuras fotografējuši Latvijas un Igaunijas dabas fotogrāfi. Projekta laikā izstāde viesojās vairākās Latvijas pilsētās un ciemos – Rīgā, Talsos, Lapmežciemā, Ventspilī, Valmierā, Siguldā, Ērgļos, Smiltenē, Kornetos. Līdzīga izstāde projekta laikā ceļoja arī par Igauniju.

Lai aktualizētu dažādus putnu aizsardzības jautājumus, projekta ietvaros tika noorganizēti 27 izglītojoši semināri mežsaimniekiem, dīķsaimniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem. Par ērgļiem un to aizsardzību tika runāts arī 10 skolās, kā arī citu pasākumu laikā, kopumā ar cilvēkiem tikāmies un par putniem stāstījām vairāk kā 40 pasākumos.

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds