Noslēdzies projekts "Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai"

01.02.2013

Lai celtu kapacitāti aktīvai līdzdalībai dabas  aizsardzības politikas veidošanā, Latvijas Dabas fonds (LDF) 2012.gadā realizēja projektu „Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai”. Projekta ietvaros LDF darbinieki ieguva papildus kompetences līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos.  Paralēli projekta laikā tika attīstītadabas novērojumu dienasgrāmata Dabasdati.lv veiksmīgākai sabiedrības iesaistei dabas aizsardzības veicināšanā.

Šī gada laikā Latvijas Dabas fonds ir lobējis dabas aizsardzības intereses vairāk nekā 40 normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē, piedaloties darba grupās un sniedzot atzinumus, kā arī līdzdarbojoties Vides konsultatīvās padomes viedokļa sagatavošanā. Nozīmīgākie no tiem ir Nacionālais attīstības plāns, Lauku attīstības programma, kā arī Ministru kabineta noteikumi par koku ciršanu mežā, dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā, mikroliegumu izveidošanu un apsaimniekošanu, īpaši aizsargājamo biotopu sarakstu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu. Lai arī LDF viedoklis ne vienmēr ir ņemts vērā, nozīmīga ir arī diskusijas partneru informēšana un izpratnes veidošana par dabas aizsardzības problēmām.

Lielākais dabas novērojumu portāls Latvijā Dabasdati.lv tagad ir pieejams arī angļu un krievu valodā. 2012. gadā portālā reģistrēti 17 073 novērojumi un kopējais novērojumu skaits ir sasniedzis 60 000. Sadarbībā ar ekspertiem Dabasdati.lv publicēti divdesmit sugu noteicēji, kuri portālā bez maksas pieejami ikvienam interesentam.

LDF projektu „Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai” 92,07% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Programmu administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu

Maija Ušča, Latvijas dabas fonds, 28.12.2012.