Notiks četru dabas aizsardzības plānu sanāksmes

15.04.2015

Latvijas Dabas fonds ir uzsācis darbu pie četru dabas aizsardzības plānu izstrādes: dabas parkam „Bernāti”, dabas liegumiem „Ziemupe”, „Zvārde” un „Ukru gārša”.  Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas aizsardzības plānu izstrādes uzsākšanas sanāksmēs, kas notiks:

  • 2015. gada 21. aprīlī plkst. 11.00 Bukaišu pagasta tautas namā („Lidoņi”, Bukaiši, Bukaišu pag., Tērvetes nov.) dabas liegumam „Ukru gārša”, kurš atrodas Auces novada Ukru pagastā un Tērvetes novada Bukaišu pagastā;
  • 2015. gada 24. aprīlī plkst. 11.00 Zvārdes pagasta pārvaldē („Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pag., Saldus nov.) dabas liegumam „Zvārde”, kurš atrodas Saldus novada Zvārdes un Jaunauces pagastos un Brocēnu novada Blīdenes pagastā;
  • 2015. gada 29. aprīlī plkst. 17.30 Nīcas novada kultūras namā (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads) dabas parkam „Bernāti”, kurš atrodas Nīcas novada Nīcas pagastā;
  • 2015. gada 30. aprīlī plkst. 16.00 Ziemupes tautas namā („Ziemupes tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov.) dabas liegumam „Ziemupe”, kurš atrodas Pāvilostas novada Sakas un Vērgales pagastos.

Dabas aizsardzības plānt tiek izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" (Nr. 4.3-24/NFI/INP-003) ietvaros.

Kontaktpersona: Baiba Strazdiņa, tālr. 67830999.