Notiks dabas lieguma “Ziemupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

18.03.2016
Šī gada 29. martā plkst. 15.30 Vērgales tautas namā notiks dabas lieguma “Ziemupe” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 
Uz sanāksmi lapini aicināti visi interesenti!
Ar plāna tekstu elektroniski var iepazīties šeit vai drukātā veidā Ziemupes bibliotēkā ("Ziemupes tautas nams ", Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads) un Pāvilostas bibliotēkā (Dzintaru iela 73 (2.stāvā) Pāvilosta, Pāvilostas novads).
 
Plāna izstrādātājs pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma ir nodibinājums Latvijas Dabas fonds (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, e-pasts: ldf@ldf.lv; tālr. 67830999). Priekšlikumus un ierosinājumus plāna izstrādātājam var iesniegt sanāksmes laikā, kā arī līdz 4. aprīlim sūtīt pa pastu vai uz e-pastu.