Notiks Vides konsultatīvās padomes sēde

31.03.2015

Trešdien, 1. aprīlī, notiks kārtējā Vides konsultatīvās padomes (VKP) sēde, kurā vides organizācijas kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem pārrunās svarīgus sabiedrības iesaistīšanās jautājumus vides un dabas politikas veidošanā. Vides organizācijas jau pievērsušas valsts institūciju uzmanību neskaidrībām saistībā ar Valmieras industriālā parka būvniecības ieceri, un VKP sēdē tiks pārrunāti no iedzīvotājiem un vides organizācijām saņemtie jautājumi.

Tāpat darba kārtībā paredzēts apspriest grozījumus MK noteikumos par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību.

Uzziņai:

Vides konsultatīvā padome ir koordinējoša un konsultējoša institūcija ar mērķi nodrošināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā. Tajā strādā 20 vides un dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju pārstāvji, tai skaitā, arī Latvijas Dabas fonds, kuru VKP pārstāv eksperte Lelde Eņģele.