Notikusi dabas lieguma “Ukru gārša” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

28.07.2015

23. jūlijā Bukaišu pagasta tautas namā notika dabas lieguma “Ukru gārša” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme. Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja Valda Baroniņa iepazīstināja klātesošos ar plāna izstrādes gaitu, ar jau paveiktajiem pētījumiem un aizsargājamo biotopu kartēšanas rezultātiem. Patlaban teritorijā notiek arī dižkoku un potenciālo dižkoku mērīšana, jo šādu koku dabas liegumā netrūkst. Ornitologs Aivars Petriņš sanāksmē stāstīja par putnu faunu, kas ir dabas lieguma lielākā vērtība. Teritorijā ir uzsākta apsaimniekošanas pasākumu plānošana – ir vairāki meža nogabali, kuros būs jāatbrīvo lielie ozoli no apkārtējā apauguma, lai egles neieaug to vainagos. Ne mazāk svarīgi uzturēt neaizaugušā stāvoklī nelielos zālājus, kuri nepļaujot izzūd. Sanāksmē tika apspriests arī jautājums par dabas izziņas taku, tās pastāvēšanas iespējām un nepieciešamību, kā arī risināti jautājumi par robežu neskaidrībām dabas liegumā. Nākamā uzraudzības grupas sanāksme plānota pēc pāris mēnešiem.  

Valda Baroniņa, Dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja