Notikusi dabas lieguma “Zvārde” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

30.07.2015

28. jūlijā Striķos Zvārdes pagasta  pārvaldē notika dabas lieguma “Zvārde” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme. Klātesošie tika iepazīstināti ar plāna izstrādes gaitu, ar galvenajiem izpētes rezultātiem, kā arī ar ieplānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Sanāksmes laikā tika izdiskutēti jautājumi par meliorācijas sistēmu atjaunošanu, kā arī saņemti vairāki ieteikumi dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta izstrādei. Nākamā uzraudzības grupas sanāksme plānota pēc 2 mēnešiem.

Valda Baroniņa, dabas aizsardzības plāna izstrādes vadītāja