Notikusi Latvijas Dabas fonda padomes sēde

13.03.2013

2013.gada 11.martā notika Latvijas Dabas fonda (LDF) padomes sēde, kurā piedalījās padomes locekļi – Liene Auniņa, Inga Račinska, Lelde Eņģele, Aivars Petriņš, Jānis Ķuze un Jānis Priednieks, kā arī LDF valde Ģirts Strazdiņš.

Sēdē tika apspriesti šādi jautājumi:

1. LDF finanses un projekti:
- Precizēts LDF 2013. gada finanšu plāns;
- Gada pārskata sagatavošanas process;
- Ziedojumi un to piesaiste;
- Jauno projektu idejas.

2. Politikas plānošanas procesi:
- Natura 2000 apsaimniekošanas programmas izstrādesprocess;
- Struktūrfondu un Lauku attīstībs programmas plānošanas dokumentu izstrādes process;
- LDF dalība FSC standarta izstrādes procesā.

3. Dažādi:
- LDF iesaistīšanās ziņojuma gatavošanā par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību ieviešanu Latvijā;
- Enerģijas eko-sertifikāts (lēmums par pievienošanos);
- Ekosertifikāts tūrismā, sākotnējā apspriešana.

Papildus informācija par sēdē apspriestajiem jautājumiem un lēmumiem pieejama Latvijas Dabas fondā. Rakstiet maija.usca@ldf.lv vai nāciet ciemos!

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds