Papē noķerts retākais Eiropas dziedātājputns - grīšļu ķauķis

04.08.2014

Papes Ornitoloģiskajā stacijā 31. jūlijā plkst. 6:20 pēc 2 nedēļu ilgiem pūliņiem gredzenošanai noķerts Eiropā retākais dziedātājputns - grīšļu ķauķis. Putns noķerts Papes ezera niedrājā izliktajos tīklos pievilinot ar grīšļu ķauķa balss ierakstu. Putnu noķēra un noteica Māris Bazulis un Inga Freiberga.

LIFE+ projekta „Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā”’ ietvaros veikta grīšļu ķauķa ligzdošanai un migrācijai nozīmīgu biotopu atjaunošanu dabas parka „Pape” un dabas lieguma „Liepājas ezers” teritorijā.