Par Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Andrejs Briedis

01.03.2023

Latvijas Dabas fonda (LDF) dalībnieku kopsapulcē 17. februārī tika ievēlēta LDF padome nākamajiem trim gadiem. Tajā turpinās darboties Andrejs Briedis, kura kompetencē ir lauksaimniecības politika, botāniķe un Pilsētas pļavu projekta vadītāja Rūta Sniedze-Kretalova, botāniķe un vides politikas eksperte Lelde Eņģele, ornitologs Jānis Ķuze, bet pirmo reizi padomes sastāvā strādās LDF komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa, biotopu eksperts Gatis Eriņš un LDF projektu vadītājs Ģirts Strazdiņš. Padomes pirmajā sēdē 28. februārī notika padomes priekšsēdētāja vēlēšanas, kurās tika atbalstīta līdzšinējā padomes vadītāja Andreja Brieža kandidatūra.

No kreisās: Lelde Eņģele, Rūta Sniedze-Kretalova, Andrejs Briedis, Jānis Ķuze, Liene Brizga-Kalniņa, Ģirts Strazdiņš. Gatis Eriņš - attālināti.

“Vides un dabas aizsardzība ne pasaulē, ne Latvijā tuvākajā laikā aktualitāti diemžēl nezaudēs, līdz ar to arī Latvijas Dabas fondam darba netrūks. Tajā pašā laikā jāapzinās, ka mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē, un arī dabas aizsardzības pieejai ir jāmainās – tai jākļūst vairāk uz sadarbību orientētai, horizontāli integrētai un jāaptver ne tikai sugu un biotopu aizsardzība, bet jāaplūko ekosistēmas kopumā. Tikai kopīgi mēs varam saglabāt mūsu eksistences pamatu – dabas daudzveidību. Pie tā arī turpināšu strādāt, vadot LDF padomi, un, protams, turpināšu arī pievērst uzmanību man tuvajai lauksaimniecības jomai,” norādīja Andrejs Briedis.

Andrejs Briedis kā lauksaimniecības politikas pārzinātājs un runasvīrs darbojas Latvijas Dabas fondā kopš 2012. gada – analizē lauksaimniecības politiku, veido atzinumus, piedalās lēmumu pieņemšanas procesos, lai veidotu videi un dabai draudzīgu lauksaimniecību. Kopš 2014. gada Andrejs ir LDF padomes loceklis. Viņš ir studējis mežsaimniecību Ogres meža tehnikumā, kā arī ekonomiku Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Darba gaitas uzsācis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības atbalsta centrā (vēlāk Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā) kā ekonomikas konsultants, vēlāk darbojies kā starptautisko projektu vadītājs, lielākoties strādājot projektos, kas saistīti ar vides un lauksaimniecības mijiedarbību. Andrejs ir arī bioloģiskais lauksaimnieks – zemnieku saimniecības “Priežukalns” saimnieks Teiču purva pievārtē Mētrienas pagastā.

Latvijas Dabas fonda padomes uzdevums ir pārraudzīt fonda darbību un nodrošināt LDF stratēģijas īstenošanu. Padomes locekļi un priekšsēdētājs šo darbu veic brīvprātīgi.