Paraksties par iespēju putniem veiksmīgi ligzdot Latvijas mežos!

08.03.2016
Katru gadu valsts mežos vien mežizstrādes dēļ bojā iet vairāk nekā 50 tūkstošu putnu ligzdu. Mežizstrādes radītais traucējums ligzdošanas sezonas laikā apdraud arī tos putnus, kuru ligzdas fiziski izpostītas netiek. Piemēram, melnajam stārķim šis ir viens no galvenajiem sliktu ligzdošanas sekmju iemesliem. Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) portālā manabalss.lv ir iesniegusi iniciatīvu par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā un aicina to parakstīt ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kuram rūp Latvijas putnu labklājība.
Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs norāda: "Pirms četriem gadiem ar petīciju ar lūgumu noteikt mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā jau vērsāmies pie toreizējā ministru prezidenta Valda Dombrovska. Diemžēl Ministru kabinets, neiedziļinoties argumentos, pakļāvās meža nozares lobijam un miera periodu neieviesa. Šoreiz vēršamies pie Saeimas, paļaujoties uz to, ka likumdevējs uzklausīs iedzīvotāju vairākuma vēlmi."
Lai gan Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteikts, ka putnu ligzdu postīšana ir aizliegta, MK noteikumi "Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā" nenodrošina putnu aizsardzību, jo aizliedz mežizstrādi putnu ligzdošanas laikā vien daļā Latvijas teritorijas (piemēram, pilsētu mežos un jūras piekrastē). Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras "Latvijas Fakti" veiktā aptauja parāda, ka 80% Latvijas iedzīvotāju atbalstītu mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā. Šo iedzīvotāju vidū ir arī mežu īpašnieki un meža nozares darbinieki.
Ņemot vērā sabiedrības vairākuma viedokli un ligzdojošo putnu vajadzības, LOB aicina noteikt vispārēju mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, iekļaujot šo prasību MK noteikumos "Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā". Nosakot mežizstrādes miera periodu, tiks īstenotas sabiedrības vairākuma vēlmes un stiprināta pārliecība, ka likumdevējs darbojas sabiedrības, nevis atsevišķu interešu grupu labā. Katru pavasari no bojāejas tiks pasargāti desmitiem tūkstošu putnu ligzdu.
 
Papildu informācija: Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs, e-pasts: viesturs@lob.lv, tālrunis: 29459742