Paziņojums par cenu aptauju “Angāra - lopu novietnes sagatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

10.08.2018

IEPIRKUMS NOSLĒDZIES 03.09.18.

Paziņojums par cenu aptauju “Angāra - lopu novietnes sagatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Angāra - lopu novietnes sagatavošana, piegāde un uzstādīšana projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana“ ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 24.08.2018. plkst. 17:00.

Elektroniski uz e-pastu: aiva.vekmane@ldf.lv vai janis.andrusaitis@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana:

Zemākās cenas piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai, kā norādīts cenu aptaujas nolikumā. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:

Inga Račinska, GrassLIFE projekta vadītāja
Tālr.: + 371 67830999; inga.racinska@ldf.lv

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.

LĒMUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM