Paziņojums par cenu aptauju “Apvidus automašīnas iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

15.03.2018

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES (06.04.2018.)

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka 21.martā veiktas izmaiņas cenu aptaujas nolikuma 4.5 un 4.7 punktos.

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Apvidus automašīnas iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 30.03.2018. plkst. 13:00.
Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana:
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:
Inga Račinska, projekta vadītāja
Tālr.: + 371 67830999

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu. 

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.

21.03.2018. labotais cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem šeit.

Pretendenta pieteikuma veidne

Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne