Paziņojums par cenu aptauju „Jaunas automašīnas iegāde projekta LIFE13 NAT/LV/001078 (AQPOM) “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” īstenošanas vajadzībām”

11.05.2017

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā „Jaunas automašīnas iegāde projekta LIFE13 NAT/LV/001078 (AQPOM) “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” īstenošanas vajadzībām”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 24.05.2017. plkst. 13:00.

Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana:

Izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu jaunas automašīnas iegādei LDF projekta LIFE13 NAT/LV/001078 (AQPOM) “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” vajadzībām.

Kontaktpersona:

Jānis Ķuze, projekta vadītājs
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit. 

Pretendenta pieteikums. 

Tehniskā specifikācija.

Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne. 

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES. 

Lēmums par cenu aptaujas rezultātiem.