Paziņojums par cenu aptauju: Komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros (ID. Nr. 6.1-2/GL2020-8)

09.04.2020

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā Komunikācijas kampaņas par zālājiem izstrāde un īstenošana projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros (ID. Nr. 6.1-2/GL2020-8)

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES! 

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 05.05.2020 plkst. 17.00
Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu, elektroniski ldf@ldf.lv.

Piedāvājumu vērtēšana:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. 

Kontaktpersona:

Liene Brizga-Kalniņa, komunikācijas koordinatore

liene.brizga@ldf.lv
Tālr.: + 371 29110527

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

1. Nolikuma tehniskajā specifikācijā - darba uzdevumā 4.punktā pie informācijas, kas jānorāda pielikumā nav minēts atklāšanas pasākuma koncepts, bet pielikumā Nr.3 tehniskā piedāvājuma uzskaitījumā atklāšanas pasākuma koncepcija ir minēta kā nepieciešama iekļaut piedāvājumā.

Vai piedāvājumā ir jāiekļauj un pēc tam arī kampaņā jāparedz atklāšanas pasākumā koncepta izstrāde un pasākuma īstenošana?

Atklāšanas pasākuma koncepta izstrāde nav jāiekļauj un jāparedz kampaņā kā obligāta sastāvdaļa, taču pretendents pēc saviem ieskatiem var tādu piedāvāt. Pielikumā Nr.3 pasākuma koncepts un pasākuma īstenošana bija iekļauti kļūdas pēc, šobrīd tas ir izlabots un pieejama pareizā veidne.

2. Zinām, ka Grasslife projekta ietvaros ir paredzēts īstenot vairākas kampaņas par tēmām, kas saistītas ar dabisko pļavu, lai veidotu dabiskās pļavas atpazīstamību, nostiprinātu sabiedrības apziņā to vērtību, kā arī parādītu dabiskās pļavas kā Latvijai kopumā nozīmīgu resursu.
Cik liels fokuss konkrēti šajā kampaņā ir tieši uz dabisko pļavu un vai kampaņas materiālos runājam tikai par pļavu, caur dabiskās pļavas fokusu vai arī par dabu vispārīgi?

Ņemot vērā COVID-19 krīzes kontekstu, šajā kampaņā mēs caur dabiskās pļavas fokusu runājam par dabu vispārīgi. 

3. Vai darba uzdevumā 10 prasītajiem stāstiem obligāti ir jābūt tekstuālā formātā, vai var būt attīstīti arī kā video (vai arī daļa kā video un daļa - kā tekstuāli stāsti)?

Jā, daļa no stāstiem var tikt piedāvāti kā video, ja tas veicinās kampaņas sekmes. 

4. Nolikums paredz, ka visi dokumenti jāiesniedz vienā piedāvājumā, vai tas nozīmē, ka arī abi pielikumi - pieteikums un cenu aptauja jāpievieno tehniskās daļas piedāvājumā? Jeb elektroniski parakstītie pielikumi var tikt pievienoti atsevišķi?

Viss piedāvājums jāiesniedz vienā, elektroniski parakstītā dokumentā, arī abi pielikumi.