Paziņojums par iepirkuma “Lopbarības siena un skābsiena sagatavošana un piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

12.06.2018

IEPIRKUMS NOSLĒDZIES 06.07.18.

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties iepirkumā “Lopbarības siena un skābsiena sagatavošana un piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana“ ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 26.06.2018. plkst. 16:00.
Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu vai personīgi

Piedāvājumu vērtēšana:
Zemākās cenas piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:
Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinators
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit
Pieteikums dalībai cenu aptaujā
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
Zāles pļaušanas un siena novākšanas vietu kartes

LĒMUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTIEM