Paziņojums par iepirkumu Lauksaimniecības tehnikas piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros

29.12.2017

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties iepirkumā Lauksaimniecības tehnikas piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 15.01.2018. plkst. 16:00.
Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010

Piedāvājumu vērtēšana:
Zemākās cenas piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās. Pretendents var iesniegt atsevišķu piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par katru iepirkuma daļu.

Kontaktpersona:
Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinators
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pretendenta pieteikums.
Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne iepirkuma 1. daļai.
Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne iepirkuma 2. daļai.
Pretendenta izziņa par pieredzi līdzīga pasūtījuma veikšanā.
Atbildes uz pretendentu jautājumiem par iepirkuma 1. daļu (12.01.2017.).

IEPIRKUMS NOSLĒDZIES.

Lēmums par rezultātu iepirkuma 1. daļai.
Lēmums par rezultātu iepirkuma 2. daļai.