Pilnveidotas Latvijas Dabas fonda darbinieku prasmes vēstījuma formulēšanā

17.12.2021

Lai uzlabotu Latvijas Dabas fonda darbinieku zināšanas un prasmes komunikācijā, it īpaši precīza un kodolīga vēstījuma formulēšanā, ir notikuši divi mērķtiecīgi vadīti, viens otru papildinoši pasākumi.

Pirmā komunikācijas meistarklase notika no 21.-23. septembrim Ķoņu dzirnavās, un to vadīja izcili savas jomas profesionāļi – Krista Vāvere, pieredzējusi mediju komunikācijas un prezentāciju prasmju trenere, konsultante, žurnāliste ar vairāk nekā 25 gadu praktisko pieredzi, un Ernests Pūliņš – Cinis, ārsts – psihoterapeits. Šajā pasākumā piedalījās lielākā daļa - 25 fonda darbinieku, kā rezultātā iegūtas jaunas zināšanas un prasmes sevis dziļākā izpratnē, kolektīva saliedēšanā un nenoliedzami savstarpējas komunikācijas un komunikācijas ar sabiedrību pilnveidē.  

Otrā komunikācijas meistarklase tika organizēta kā mediju treniņš astoņiem fonda darbiniekiem. Mediju treniņš notika 2021. gada 15.decembrī, Rīgā un to vadīja Krista Vāvere. Treniņa laikā katrs dalībnieks strādāja ar viņam piemērotu situācijas aprakstu, formulēja konkrētai mērķauditorijai adresētu vēstījumu un piedalījās improvizētā mediju intervijā, t.sk., atbildot uz neērtajiem jautājumiem. Pēc intervijas katrs dalībnieks saņēma kvalitatīvu mediju prasmju treneres atgriezenisko saiti. Treniņa dalībnieki atzīst: “Treniņš ir bijis vērtīgs un vajadzīgs.” 

Komunikācijas meistarklases tika organizētas LIFE projekta “Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana ES Zaļā kursa un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanā” (LIFE LFN 4GD LIFE 20/NGO4GD/LV/000013) ietvaros, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.