Portālā Dabasdati.lv - miljonais novērojums!

01.02.2021

Ziemīgajā 31. janvārī dabas novērojumu portāls Dabasdati.lv ir sasniedzis apaļu rekordu – tajā reģistrēts miljonais dabas novērojums. Tas ir sveiciens no vasaras – 2020. gada 6. jūnijā Talsu novadā novērotais mazais svilpis, ko portālā 31. janvārī reģistrējis Normunds Zeidaks.

“Dabasdati.lv jau vairāk nekā divpadsmit gadus ir Latvijā lielākais dabas novērojumu portāls – tā ir iespēja jebkuram dabas vērotājam iesaistīties sabiedriskajā zinātnē, ar saviem novērojumiem sniedzot vērtīgus datus pētniekiem. Dabas izpētei, izpratnei un aizsardzībai pat ļoti parastu sugu novērošana un ziņošana dod būtiskus datus, tāpēc tieši sabiedriskajai zinātnei ir tik nozīmīga loma. Priecājamies par miljono novērojumu un sakām paldies visiem Dabasdati.lv ziņotājiem un brīvprātīgajiem ekspertiem, kas devuši lielu ieguldījumu sabiedriskās zinātnes darbā Latvijā,” saka Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors.

Miljonā ziņojuma autors, dabas vērotājs Normunds Zeidaks stāsta: "Dabasdati.lv izmantoju, lai ziņotu ligzdojošo putnu atlanta un ziemojošo putnu uzskaišu datus. Portāls dod iespēju datus uzreiz iesniegt formātā, kas ļauj tos vieglāk apkopot un analizēt, datu ievade ir ērta un saprotama, var izmantot arī aplikāciju telefonā."

Portālu Dabasdati.lv 2008. gadā izveidoja Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība, lai veicinātu Latvijas dabas vērtību apzināšanu un sabiedrības iesaisti. Šobrīd portālā reģistrēti vairāk nekā miljons dabas novērojumi, kurus iesnieguši gandrīz 4000 ziņotāji. Portālā ziņots par vairāk nekā 7000 sugām, un visbiežāk ziņotā sugu grupa ir putni, tiem seko tauriņi un augi. Portālā reģistrējušies vairāk nekā 6000 ziņotāji – gan cilvēki, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar dabu, gan tādi, kuriem dabas vērošana ir hobijs, arī skolnieki un studenti. Savukārt kā brīvprātīgie portālā darbojas vairāk nekā 20 dažādu nozaru dabas eksperti, nosakot sugas un komentējot novērojumus.

Cilvēki iesaistās Dabasdati.lv ar dažādu motivāciju – daži vēlas noskaidrot novērotā auga, dzīvnieka, sēnes sugu, citus piesaista tas, ka portālā veidojas individuālais profils ar novērojumu sarakstu, bet citus reģistrēt savus novērojumus mudina līdzdarbība pētnieciskajos projektos, kā arī iespēja apspriest savus dabas novērojumus Dabasdati.lv forumā.

Dabasdati.lv reģistrētie dati tiek izmantoti dabas aizsardzībā – īpaši aizsargājamo sugu un invazīvo sugu atradņu apzināšanā, īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānos, kā arī pētniecībā, vides izglītībā. Dati arī izmantoti sugu izplatības atlantu veidošanā, piemēram, Latvijas un Eiropas ligzdojošo putnu atlantos, kā arī citos sugu izplatības pētījumos Latvijā. Dabasdati.lv dalībnieki piedalījušies dažādās starptautiskās iniciatīvās, piemēram, lielā nātru raibeņa pētījumā Eiropā un Ziemeļāfrikā, kā arī sugu monitoringos, piemēram, ligzdojošo putnu monitoringā un ziemojošo putnu monitoringā.