Projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt” projektu konkurss “Klimata sveicieni” noslēdzies

20.05.2021

Latvijas Dabas fonds projekta “GameOn: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt” ietvaros rīkotajā projektu konkursa “Klimata sveicieni” aicināja nevalstiskās organizācijas pieteikt projektus, kas informētu un izglītotu jauniešus par klimata pārmaiņām Latvijā un pasaulē, kā arī iesaistītu tos klimatam draudzīgā rīcībā. Konkurss ir noslēdzies un atbalstu tajā ieguvuši četri lieliski projekti, kas norisināsies dažādās Latvijas vietās un ar daudzveidīgu pieeju nostiprinās izpratni par klimata pārmaiņu dažādiem aspektiem jauniešu auditorijā. Kopumā konkursā piedalījās 23 nevalstiskās organizācijas, un konkurence bija ļoti sīva, jo visi projekti bija pārdomāti, ar savu īpašo ideju un auditoriju.

Projekta “GameON” finansiālu atbalstu saņem biedrība "Zadiņi" ar projekta pieteikumu “ACT NOW – eksperimentālais klimata pārmaiņu teātris”. Projekta mērķis ir, apvienojot jaunās Smiltenes pašvaldības jauniešus un izmantojot eko-dramaturģijas pieeju, veicināt jauniešu izpratni par klimata taisnīguma nodrošināšanu ACT NOW (RĪKOTIES TŪLĪT) ir neformālās izglītības pasākumu kopums jauniešiem, kurā ietvertas iknedēļas teātra nodarbības un ikmēneša interaktīvi tiešsaistes semināri, kuru centrālais jautājums ir - kā būt par klimata aktīvistu lauku reģionā.

Tāpat konkursa kārtībā tika atbalstīta jaunatnes organizācija “Protests” ar projekta pieteikumu “Jaunieši klimatam - jaunieši nākotnei”. Projekta mērķis ir sagatavot jaunos klimata aktīvistus, lai viņi varētu veiksmīgi un efektīvi nodot iegūtās zināšanās tālāk citiem jauniešiem, izmantojot savas un organizācijas platformas. Rīgā un Latvijas reģionos “Protesta” jaunieši tiks apmācīti klimata tiesību, neaugsmes idejas jautājumos, iedzilināsies klimata krīzes jautājumos Latvijas kontekstā, apgūs efektīvu komunikāciju, kā arī saņems, nepieciešamos rīkus un zināšanas par vides tiesību aktiem Latvijas kontekstā un vides institūcijām, lai spētu virzīt savas idejas plašākā un konkrētākā gultnē. 

Finansējums tika piešķirts arī biedrībai "Piedzīvojuma Gars" ar projekta pieteikumu “Velo - mans transports”.
Šī projekta ietvaros Rīgā notiks 14 bezmaksas “Atvērtās Velodarbnīcas” pasākumi, kuros būs pieejami instrumenti un piederumi velosipēdu remontam un apkopei, kā arī pieredzējušu velo meistaru palīdzība, kā arī informācija par transporta ietekmi uz klimata pārmaiņām. Projekts arī veicinās remonta kultūru salabojot jau esošās lietas, nevis patēriņa kultūru, kurā ir tendence izmest saplīsušo un pirkt jaunu.

Kā ceturtais klimata projektu sacensībā tika atbalstīts nodibinājums ”Gaujas nacionālā parka fonds” ar projekta pieteikumu “Ilgtspējīga dzīve klimata balsīm”.
Projekta mērķis – ar daudzveidīgu pasākumu palīdzību, liekot uzsvaru uz jauniešu līdzdarbošanos, iepazīstināt jauniešus ar to, kādu ietekmi uz klimatu atstāj cilvēka ikdienas darbības, iedrošināt jauniešus veidot klimata neitrālāku ierasto kārtību un uzņemties līdera lomu. Projektu īstenos jauniešu grupa - Latvijas Jaunie Reindžeri, kas savās pārstāvētajās aizsargājamajās dabas teritorijās visā Latvijā izveidos pasākumu par tēmu – Nacionālais parks kā klimata vēstnesis, tādējādi sasaisot dabas aizsardzības tēmu ar klimata pārmaiņu problemātiku

Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem par radošām, pārdomātām un klimatam vērtīgām idejām. Mēs no sirds priecājamies par jūsu enerģiju un rūpēm vidi, dabu un klimatu.