Projekts GameOn un biedrība “Protests” - zināšanas un atbalsts jaunajiem klimata aktīvistiem

16.02.2022

Latvijas Dabas fonda projekta “GameOn: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” viena no misijām ir dot iespējas un atbalstīt dažādas jauniešu aktivitātes, kas saistītas ar klimata pārmaiņu tēmu. Mūsu grantu programmā pagājušajā gadā atbalstu saņēma arī jauniešu biedrība “Protests” ar savu projektu “Jaunieši klimatam - jaunieši nākotnei”.

Biedrības “Protests” mērķis šajā projektā bija sagatavot jaunos klimata aktīvistus, lai viņi turpmāk varētu veiksmīgi un efektīvi nodot iegūtās zināšanās tālāk citiem vienaudžiem un iesaistīt tos klimata aktīvismā. Lai to panāktu, notika divu dienu nometne, kas bija vērsta uz klimata krīzes problemātikas jautājumu apskati Latvijas kontekstā. Nometnē tika aplūkotas Latvijas vides institūcijas, šīs jomas tiesību akti, kā arī organizēta arī radoša klimata protesta simulācija. Tāpat darbnīcās tika radītas idejas reālai klimata rīcībai, apskatīta klimata psiholoģija un vērsta uzmanība uz indivīda spējām iesaistīties valsts līmeņa  rīcībā klimata krīzes novēršanai. Nometnē liels uzsvars tika likts uz klimata politiku, kā arī indivīdu iespējām iesaistīties dabas aizsardzības organizācijās un citās apvienībās, kuras aktualizē klimata krīzes problēmas un meklē risinājumus.

 

Pēc nometnes tās dalībnieki īpaši augstu novērtējuši lekcijas par bezatkritumu dzīvesveidu un klimata psiholoģiju, jo tās devušas iespēju apgūt arī praktiskas dabai un klimatam draudzīgākas prakses, kuras ieviest savās mājsaimniecībās un draugu lokā.

Nometnē piedalījās arī vairāki vieslektori. Viena no nometnes vieslekcijām ar vides inženierzinātņu doktori Janu Simanovsku “Klimata krīze un cilvēku uzvedība” skatāma video formātā youtube kanālā. Tajā lektore apskata vērtīgus cilvēka uzvedības principus klimata krīzes jautājumos, kas noteikti būtu interesanti ne tikai nometnes dalībniekiem, bet jebkuram interesentam. 

Pēc klātienē rīkotās nometnes jauniešiem tika uzdots papildināt un precīzāk attīstīt grupu darbā radītās idejas, kuras tika prezentētas tiešsaistes seminārā. Šajā laikā tika izstrādātas idejas jaunām kampaņām, piemēram, par dzelzceļa elektrifikāciju, augu valsts diētas popularizēšanu un jauniešu izglītošanu par atkritumu šķirošanu.


 

Arī Latvijā, tāpat ka citviet pasaulē, jaunieši aktīvi iesaistās dažādos pasākumos, projektos klimata pārmaiņu mazināšanai, jo tieši jaunieši ļoti skaidri izjūt to, ka klimata pārmaiņas ietekmēs viņu nākotni tiešā veidā. Bieži vien saistībā ar klimata pārmaiņām tiek pārsvarā aplūkotas ārvalstu problēmas, turklāt mēdz teikt, ka Latviju jau klimata pārmaiņas īpaši neskars. Taču šis noteikti ir priekšstats, kas ir jāmaina. Tāpat jauniešiem svarīgi izprast pašu valsts skatījumu uz vides un klimata krīzes jautājumiem. Jaunieši būs nākotnes lēmumu pieņēmēji, tāpēc ir svarīgi viņus izglītot arī ar lokāliem piemēriem un dot ieskatu savas valsts politikas jautājumos. Mēs, Latvijas Dabas fonds,  priecājamies atbalstīt projektus jauniešiem, kas sniedz iespēju attīstīt prasmes, audzēt atbildību un tā likt pamatus ilgtspējīgai attīstībai.

 

Projekts “GameON! Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt” (“Game on! Don’t let climate change end the game”) ir 10 partneru no 8 Eiropas valstīm veidota iniciatīva jaunatnes aktivizēšanai cīņā ar klimata pārmaiņu radītajiem draudiem cilvēces nākotnei. Projektu finansē ES DEAR (Development Education and Awareness Raising (DEAR) programma un to finansiāli atbalsta arī Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.