Purva restaurācija un 160 kilometru garais piedzīvojums Somijā

11.08.2022

Šogad no 25.-31. jūlijam Somijā, Kyyärvi notika klimatam veltīta nometne, kuras rīkošanā līdz ar citām dabas un vides organizācijām bija iesaistījies arī Latvijas Dabas fonds. Nometnē piedalījās 11 jaunieši no Latvijas, kuri izturēja Latvijas Dabas fonda rīkoto atlasi un kuriem tika dota iespēja iepazīties ar vienaudžiem no Somijas, Igaunijas, Zviedrijas un Dānijas.

No Latvijas 5 dalībnieki nometnes ietvaros devās divu dienu braucienā ar velosipēdiem, kopā nobraucot 160 km. Riteņbraukšanas maršruts bijis patiesi ainavisks un dažāds, jo tika apmeklētas tādas vietas kā Jiveskilä, Uurainena, Saarijervi, Koskela ferma, Pyhä-Häkki nacionālais parks un Kannonkoski.

Tikmēr jaunieši, kuri nepiedalījās riteņbraukšanā, iesaistījās darbnīcās par klimata tēmu – veidoja klimata vēstījumus caur izšūšanu un zīmēja komiksus par šo tēmu. Tāpat nometnes dalībnieki devās ekskursijā uz Pyhä-Häkki nacionālo parku, kur vairāk varēja uzzināt par mitrāju nozīmi un citiem aizsargājamiem un retiem biotopiem un sugām Somijā. Viens no dalībniekiem stāstīja, ka, mācoties skolā, zināja, ka koki piesaista ogļskābo gāzi (CO2) un akumulē oglekli, bet bija pārsteigts, ka arī purvos esošā kūdra no atmosfēras spēj piesaistīt un uzglabāt CO2.. Šī iemesla dēļ tika organizēta mitrāju atjaunošanas diena, jo degradētie un nosusinātie mitrāji izraisa 10% no klimata emisijām Somijā. Jauniešu uzdevums bija aizsprostu veidošana grāvjos, lai mitrājā atjaunotos optimālais ūdens līmenis. Paveiktie restaurācijas darbi palīdz aizsargāt oglekļa krātuves, mitrāju ekosistēmas un ūdens kvalitāti ezeros un upēs.     

Dalībniece no Latvijas pauda, ka darbs purvā bijusi pavisam jauna pieredze un atzina, ka bija jāsastrādājas komandā, tomēr pašam katram bija jāsaprot, kur jāpieliek roka, jo viss balstījās uz brīvprātību un godprātību - neviens neko nespieda darīt, kas savā ziņā arī atvēra acis uz to, cik patiesībā viegli un svarīgi ieraudzīt, kur nepieciešams palīdzēt.

Citā dienā nometnes dalībnieki devās ekskursijā uz Peuralinna un kopā ar zinošu gidu devās 8 km pārgājienā, kura laikā bija iespēja redzēt dažādus purva biotopus, iekšzemes kāpas, kā arī atjaunotu Palaneenkankaannevas purvu. Pa ceļam ikvienam bija iespēja mieloties ar Somijas nacionālo ogu – lācenēm.

Tika organizētas arī vairākas darbnīcas un diskusijas par klimata tēmu, kā iepazīstināšana ar neaugsmes (degrowth) kustību, ilgtspējīgu ceļošanu, klimata aktīvisma piemēriem no dalībvalstīm.

Latvijas jaunieši pauž, ka šis projekts noteikti paplašināja viņu apvāršņus, sniedzot ieskatu klimata pārmaiņu aktualitātēs un iespējās, kā iesaistīties gan personiskā, gan valsts līmenī. Viena no dalībniecēm cer, ka nākotnē būs vairāk šādu nometņu, kur iesaistītas ne tikai nācijas, kurās klimata un dabas aizsardzības tēmas jau plaukst un zeļ, bet arī jaunākas valstis, piemēram, Latvija, kurām vēl ir daudz ko mācīties un iedvesmoties.

Nometni organizēja Somijas dabas līga – Luonto-Liitto sadarbībā ar vairākām citām dabas un vides organizācijām, tai skaitā Latvijas Dabas fondu.