Tiks atklāta ceļojošā izstāde par Papes ezeru

31.05.2024

Latvijas Dabas fonds un projekts LIFE GoodWater IP atklās ceļojošo izstādi “Papes ezers: no Litorīnas jūras līdz mūsdienām”

Sestdien, 2024. gada 15. jūnijā plkst. 12.00, Latvijas Dabas fonds aicina uz ceļojošās brīvdabas izstādes “Papes ezers: no Litorīnas jūras līdz mūsdienām” atklāšanu Papes tūrisma informācijas punktā “Dzintarvēji”. Izstāde vēsta par Papes ezera rašanos, vēsturi, tā attiecībām ar cilvēkiem un apkaimes kopienām gadu gaitā, dabas vērtībām un tā ekoloģisko stāvokli. Izstādi Latvijas Dabas fonda eksperti veidojuši sadarbībā ar vietējiem novadpētniekiem, tās dizaina autors ir mākslinieks Matīss Markovskis.

Izstāde par Papes ezeru ir nu jau otrā lielformāta brīvdabas izstāde ceļojošo izstāžu sērijā “Ūdeņi – dabas asinsrite”, ko piedāvā Latvijas Dabas fonds projektā “LIFE GoodWater IP”. Turpmāk sekos arī izstādes par Auces un Aģes upēm.

Izstādes galvenais varonis ir Papes ezers ar savu unikālo stāstu cauri gadsimtiem. Ezers ir daļa no dabas parka “Pape”,  kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Atbilstoši Ramsāres konvencijas kritērijiem Papes ezers un Nidas purvs noteikts kā starptautiskas nozīmes mitrājs.

“Papes ezers ir raksturīgs ar to, ka tas cauri gadsimtiem bijis saistīts ar jūru un tas arī radies no jūras. Gadsimtu laikā Papes ezers iekļāvies cilvēku dzīvē, veidojot apkaimes īpašo raksturu un nosakot cilvēku dzīvesveidu un nodarbes, bet cilvēki vienmēr centušies iegrožot jūras uzplūdu radītās Papes ezera ūdens svārstības. Šobrīd ezers ir aizaugšanas stadijā – tas ir katra ezera dabiskais ceļš. Mūsu izstāde uzdod jautājumu – tā kā cilvēku darbība ir ietekmējusi ezeru un veicinājusi tā aizaugšanu, vai mūsu uzdevums ir to aizkavēt, lai saglabātu dabas vērtības?” stāsta Ilze Priedniece, Latvijas Dabas fonda eksperte un viena no izstādes autorēm.

Izstādes atklāšanā runās Latvijas Dabas fonda pārstāvji, norisināsies izpētes spēle “Iepazīsti Papes ezeru” un kopā ar ekspertiem dosimies nelielā pastaigā. Pasākumā muzicēs vietējie dziesminieki – Austras bērni – Simona Rača-Rūce un Jānis Rūcis, kā arī būs kopīgs mielasts.

Uz atklāšanu aicināti visi interesenti!

Izstāde būs aplūkojama tūrisma informācijas punktā “Dzintarvēji” līdz 1. septembrim, pēc tam tā ceļos pa dažādām vietām Papes ezera apkārtnē. Organizācijas un iestādes, kuras vēlētos izstādi eksponēt savā teritorijā, aicinātas sazināties ar Latvijas Dabas fondu.

Izstāde tapusi projektā LIFE GoodWater IP, to atbalsta Eiropas Savienības LIFE programma un Valsts Reģionālās attīstības aģentūra. Projekta LIFE GoodWater IP mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā un virszemes ūdeņu ekoloģisko kvalitāti.