Turpinās parkveida pļavu talkas – skolnieki palīdz taisīt putnu būrīšus un atklāj parkveida pļavu noslēpumus

14.10.2022

7. un 13. oktobrī, netālu no Igaunijas robežas Valkas pagasta, Valkas novada “Lejzemniekos” notika Latvijas Dabas fonda organizēta parkveida pļavu talka, šoreiz tajā piedalījās skolēni, kas palīdzēja izgatavot putnu būrīšus un iepazinās ar parkveida pļavām zemnieku saimniecībā “Marsi”.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 3. klases un Bilskas pamatskolas 1.-5. klases skolnieki savu skolotāju pavadībā “Lejzemniekos” ieradās jau no paša rīta – attiecīgi 7. un 13. oktobrī. Ornitologu - Imanta Jakovļeva un Agņa Buša, kā arī viņu palīga Jura vadībā bērni cītīgi nagloja dēli pie dēļa, līdz tapa strazdu būrīši maza buduāra izmērā ar paceļamu jumtu ar metāla pārsegumu. Lai iepazītu parkveida pļavas, skolnieki devās uz netālu esošo zemnieku saimniecību “Marsi”, kur var apskatīt vienu no izcilākajiem parkveida pļavu biotopa piemēriem Latvijā. Parkveida pļavā aug vairāku gadsimtu seni, mītiski un vareni ozoli, uz kuriem savu mājvietu atradušas visdažādākās sūnas un ķērpji. Kā izrādās – viens ozols ir deviņu bērnu apkārtmērā. Klausoties Latvijas Dabas fonda ekspertes Evitas Oļehnovičas stāstītajā, skolēni uzzināja, kāpēc parkveida pļavas ir īpašas.  Šādas pļavas ir viena no daudzveidīgākajām ekosistēmām, kas atrodama Latvijā. Ar jaunatklājēja degsmi, veroties cauri lupas acij, meitenes un zēni lūkoja izzināt ozolu u.c. koku, sēņu, lapu noslēpumus, vērojot kā ierastās lietas pēkšņi atdzīvojas. Ar interesi tika vērotas augu formas, krāsa, pētīti kukaiņi, mizas dzīles. Skolnieki ātri vien sameklēja ekspertes uzdevumu kartītēs esošās sūnas un ķērpjus biezajā un krokotajā ozola mizā. Pavisam nejauši uz kāda koka stumbra tika atklāta reta ķērpju suga – plaušķērpis (Lobaria pulmonaria).

“Mums visvairāk patika vērot sūnas, ķērpjus un citus augus ar lupu,” stāstīja mazās ekspedīcijas dalībnieki. “Es iemācījos taisīt putnu būrīti,” viens pēc otra priecīgi atzina bērni. Vislielāko gandarījumu Latvijas Dabas fondam sniedza skolotāju un skolnieku vēlme atgriezties “Lejzemniekos” un “Marsos” vēlreiz.

Aktivitāte tika īstenota Latvijas Dabas fonda projektā WoodMeadowLIFE “Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts to ilgtspējīgai apsaimniekošanai Igaunijā un Latvijā” sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju.  Projekta mērķis ir atjaunot 700 hektārus ES nozīmes aizsargājamās dzīvotnes “Parkveida pļavas un ganības” platību Latvijā un Igaunijā un izveidot atbalsta sistēmu šo platību ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

    

Bilskas pamatskolas skolnieki "Lejzemniekos""Lejzemnieku" klētsIepazīšanās aktivitāteOrnitologs Agnis Bušs un viņa palīgs JurisSkolnieki cītīgi naglo būrīšus strazdiemMeitenes ar interesi izzina būrīšu gatavošanas māksluRudenim piestāv guns siltumsTop strazdu būrītisValkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolnieki un viņu veikumsIr gatavs!Ornitologs Imants JakovļevsPašu veikumsBūrīši tiek izlikti "Lejzemniekos""Lejzemniekos" tiek gaidīti strazdiLatvijas Dabas fonda eksperte Evita OļehnovičaSkats no parkveida pļavas "Marsos""Marsos"Cik liels ir senais ozols?Kas dzīvo ozola mizā? Vai šis ķērpis ir īstais? Plaušķērpis (Lobaria pulmonaria)"Lejzemiekos"