Tuvojas Eiropas Zaļā nedēļa

18.03.2015

Eiropas lielākā vides konference “Green Week 2015” („Zaļā nedēļa 2015”) šogad būs veltīta dabai un dabas daudzveidībai. Konference norisināsies no 3. līdz 5.jūnijam konferenču centrā "The Egg" Briselē.

Daba ir mūsu veselības un bagātības pamats, tā dod mums visu dzīvei un arī ekonomiku izaugsmei nepieciešamo – gaisu, ūdeni, pārtiku, enerģiju un izejvielas. Mūsu zaļā planēta ar savu ārkārtīgi bagāto dabas daudzveidību ir cieši saistīta ar cilvēka dzīves kvalitāti, tā ir mūsu iedvesmas un prieka avots, mūsu kultūras mantojuma neatņemama sastāvdaļa. Tā kā dabai un bioloģiskajai daudzveidībai ir milzīga nozīmē arī jaunu darbavietu radīšanā un investīciju veicināšanā, dabas aizsardzības un Eiropas konkurētspējas jautājumi ir jārisina ciešā sasaistē.

Zaļā nedēļa šogad piedāvās unikālas debašu un labās prakses pieredzes apmaiņas iespējas, fokusējoties uz labumiem, ko gūstam no dabas un ietvaru, kas nepieciešams tās aizsardzībai. Pēdējās desmitgades laikā konference ir kļuvusi par neatņemamu notikumu ikvienam, kas saistīts ar dabas aizsardzības jautājumiem.

Pērn konference pulcēja vairāk nekā 3000 dalībnieku un plānots, ka arī šogad trīs dienu laikā tā pulcēs vairākus tūkstošus interesentus – NVO, valdību un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjus, ES amatpersonas, medijus un citas ieinteresētās personas.

Zaļās nedēļas konference ir atvērta ikvienam interesentam, un dalība tajā ir bezmaksas. Konferences dienaskārtība un reģistrācija www.greenweek2015.eu

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.