Uzaicini uz savu pļavu Latvijas Dabas fonda mobilo ganāmpulku!

04.02.2019

Latvijas Dabas fonds aicina zemes īpašniekus pieteikties mobilā ganāmpulka pakalpojumiem 2019. gada ganīšanas sezonai

Latvijas Dabas fonds ar Eiropas Savienības LIFE programmas atbalstu jau otro gadu īsteno dabisko pļavu atjaunošanas projektu GrassLIFE. Tā ietvaros ir izveidots mobilais ganāmpulks – Galoveju šķirnes liellopi un Romanovas aitas ganīšanas sezonā dodas uz pļavām visā Latvijā, lai ar noganīšanu palīdzētu tām atjaunoties. 2018. gadā mobilais ganāmpulks 7 vietās Latvijā noganīja vairāk nekā 200 ha dabisko pļavu. Tagad Latvijas Dabas fonds izsludinājis pieteikšanos pļavu īpašniekiem, kuri šī gada ganīšanas sezonā vēlas uzņemt pie sevis mobilo ganāmpulku.

“Dabiskās pļavas ir unikāla Latvijas dabas un kultūrvēstures vērtība, taču to pastāvēšana ir apdraudēta – tās aizaug, tiek uzartas vai dabas vērtību saglabāšanai nepiemēroti apsaimniekotas. Mums palicis tikai 0.7% dabisko pļavu visā Latvijā, un tās lielākoties sastopamas nelielās platībās,” saka Inga Račinska, projekta GrassLIFE vadītāja un Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja.

“Viens no labākajiem veidiem, kā atjaunot un apsaimniekot dabiskās pļavas, ir noganīšana, tāpēc, ņemot vērā Latvijas dabisko pļavu sadrumstalotību un mācoties no pasaules pieredzes, izveidojām mobilo ganāmpulku. Pirmā sezona pagāja testa režīmā, un tagad, kad esam izmēģinājuši, kā tas strādā, esam atvēruši pieteikšanos noganīšanas pakalpojumam visiem interesentiem”, paskaidro Račinska.

Latvijas Dabas fonds ganību teritorijās nodrošinās pilnu pakalpojuma spektru, sākot ar ganāmpulka atvešanu, žoga uzstādīšanu, dzīvnieku uzraudzīšanu un veterināro apkopi, līdz pat ganāmpulka aizvešanai un nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanai. Nodrošināsim arī ganīšanas atbilstību Lauku atbalsta dienesta (LAD) prasībām, ja esat pieteikušies LAD atbalsta maksājuma “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” saņemšanai.

Zemes īpašniekam jāierāda vēlamās ganību robežas, kā arī jānodrošina pieeja ūdenim un iespēja piebraukt ganībām ar dzīvnieku pārvietošanas piekabi. Maksa par mobilā ganāmpulka pakalpojumu būs atkarīga no katras konkrētās vietas un atbildību sadalījuma starp zemes īpašnieku un Latvijas Dabas fondu.  2018. gadā, pateicoties LIFE programmas līdzfinansējumam, tā vidēji bija 50 eiro/ha.

Kā pieteikties GrassLIFE mobilā ganāmpulka pakalpojumam savas dabiskās pļavas vai ganību noganīšanai?

  • Aizpildiet elektronisko anketu VAI
  • Rakstiet pieteikumu brīvā formā uz e-pastu uz ldf@ldf.lv
  • Ar jautājumiem un neskaidrībām zvaniet 67830999.

Interese par mobilo ganāmpulku uzņemšanu ir liela, tāpēc priekšroka tiks dota teritorijām ar vislielāko dabas vērtību, t.sk.:

  • Dabiskajiem zālājiem, kas atrodas Natura 2000 teritorijās,
  • Dabiskajiem zālājiem, kas ir prioritāri aizsargājami Eiropas Savienības nozīmes biotopi,
  • Platībām, kas ir lielākas par 5 ha.

Pieteikšanās 2019. gada ganīšanas sezonai atvērta līdz 2019. gada 28. februārim. Par atlases rezultātiem Latvijas Dabas fonds pieteicējus informēs līdz 2019. gada 30. aprīlim.

GrassLIFE ir ES LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansēts projekts, ko īsteno Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu un 12 zemnieku saimniecībām visā Latvijā.