Veikta pirmā niedru pļaušana Vakarbuļļu pļavās

03.05.2023

Lai uzlabotu niedrēm aizaugošo Piejūras pļavu stāvokli, Latvijas Dabas fonds (LDF) aprīļa sākumā veica pirmo niedru pļaušanu Vakarbuļļu pļavās Rīgā.

Sakarā ar nepietiekamo pļavu apsaimniekošanu iepriekšējās desmitgadēs un izmaiņām vietas hidroloģiskajā režīmā, ko ir sekmējusi seklo grāvju aizsērēšana, daļā no Vakarbuļļu pļavām ir novērojama niedru ekspansija. LDF sadarbībā ar Rīgas domi jau vairākus gadus nogana pļavas ar mobilo ganāmpulku, tomēr niedrēm aizaugusī daļa govīm nav piemērota. Šo teritoriju ir arī ļoti sarežģīti nopļaut dēļ palielinātā mitruma režīma. Šī iemesla dēļ LDF 2022. gada nogalē uzsāka īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos” ar mērķi atjaunot pļavu stāvokli, likvidēt pļavās ieaugušās niedres, kā arī uzlabot pļavu hidroloģisko režīmu.

Izmantojot speciālu pļaušanas tehniku, kas piemērota darbam pārmitrās vietās, aprīļa sākumā tika nopļauti 3 ha niedru. Pļaušanas darbus veica SIA “Piekrastei.lv”.