Vides organizācijas aicina nepieļaut dabas daudzveidības samazināšanos Latvijas mežos

06.06.2019

Vides organizācijas aicina nepieļaut dabas daudzveidības samazināšanos Latvijas mežos

Aicina Ministru prezidentu demokrātiski un atbilstoši izvērtēt grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā

Vakar, 2019. gada 5. jūnijā, Zemkopības ministrija iepazīstināja ar plānotajiem grozījumiem Ministru Kabineta noteikumos par koku ciršanu mežā, kas paredz samazināt pieļaujamo koku ciršanas caurmēru, tātad – atļautu Latvijas mežos cirst jaunākus un tievākus kokus. Tajā pašā dienā grozījumi tika nosūtīti saskaņošanai atbildīgajām institūcijām piecu dienu saskaņošanas procedūrā, kas nav pietiekama, lai varētu atbilstoši izvērtēt šādas nozīmīgas mežu apsaimniekošanas pieejas izmaiņu ietekmi uz dabas un sociālajām vērtībām.

Latvijas vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība – nosūtījušas atklātu vēstuli Ministru Prezidentam Krišjānim Kariņam, aicinot nekavējoties apturēt šo nedemokrātisko procesu, pagarināt grozījumu apspriešanas laiku un grozījumu izvērtēšanā iesaistīt visas iesaistītās puses.

Vēstulē vides organizācijas arī vērš uzmanību uz to, ka tikai pirms nedēļas Eiropas Sadarbības un attīstības organizācija iepazīstināja ar Latvijas vides raksturlielumu pārskatu, kurā skaidri norādīts, ka Latvijā ir slikts bioloģiskās daudzveidības stāvoklis un mežu biotopi ir starp visvairāk apdraudētajiem.

“Jaunāku un tievāku koku ciršana, cirsmu apjoma palielināšana nešaubīgi ietekmēs mežu dabas vērtības. Mēs redzēsim Latvijā vēl vairāk kailcirtes un izteiktāku mežu fragmentāciju. Pirms pieņemt šādas, meža nozarei nešaubīgi ekonomiski ļoti nozīmīgas izmaiņas, ir jāizvērtē to pilnā ietekme. Un šobrīd piedāvātajās piecās saskaņošanas dienās to nav iespējams izdarīt,” norāda Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonda direktors.

Vides organizācijas rosina veidot darba grupu grozījumu izvērtēšanai, nodrošināt to ietekmes uz vidi novērtējumu un dot pietiekami daudz laika, lai varētu pieņemt visu interesēm atbilstošus lēmumus.

Vides organizāciju atklāta vēstule Ministru prezidentam. 

Latvijas Dabas fonda vēstule par par MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"”.