Vides organizācijas iebilst pret Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora konkursa komisijas sastāvu

23.01.2024

Latvijas vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un biedrība “Zaļā Brīvība” – iebilst pret Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektora konkursa komisijas sastāvu, kas var apdraudēt dabas aizsardzības efektivitāti un radīt interešu konfliktus. To organizācijas paziņojušas vēstulē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai.

Kā norāda vēstules autori, neizpratni rada konkursa atlases komisijā iekļautie Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) un Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvji. Ģenerāldirektora izvēle, balstoties intensīvās mežsaimniecības un lauksaimniecības industriju interesēs, ar kurām saistīti KEM un ZM pārstāvji, var radīt potenciālus interešu konfliktus un izaicinājumus. Intensīvās mežsaimniecības un lauksaimniecības mērķi bieži ir pretrunā ar dabas aizsardzības mērķiem, un šādu pārstāvju iekļaušana komisijas sastāvā var veicināt tāda kandidāta izvēli, kas prioritizē ekonomiskās intereses, nevis dabas saglabāšanas mērķus un ilgtermiņa ekoloģisko ilgtspējību. Tas var apdraudēt dabas aizsardzības efektivitāti un izraisīt lēmumus, kas dod priekšroku resursu izmantošanai, nevis saglabāšanai.

Tāpat konkursa komisijas sastāvā trūkst dabas aizsardzības ekspertu, kas spētu novērtēt pretendenta zināšanas un izpratni par dabas aizsardzības politiku. DAP ir institūcija, kuras uzdevums ir realizēt vienotu dabas aizsardzības politiku Latvijā. Iekļautie VARAM pārstāvji optimāli neataino ministrijai pieejamos resursus piemērota atlases komisijas locekļa nominēšanai. Dabas aizsardzībai ir nepieciešams daudzveidīgs prasmju un zināšanu kopums, tostarp zināšanās bioloģijā, ekoloģijā, vides zinātnē un dabas aizsardzības pārvaldībā.

Organizācijas arī vērš uzmanību uz to, ka komisijas sastāvā ar balsstiesībām nav neviena dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas pārstāvja. Ņemot vērā dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju lielo pieredzi un ekspertīzi dabas aizsardzībā, to pārstāvji būtu jāiekļauj atlases komisijā.

DAP vadītāja izvēle ir kritiski svarīgs lēmums, kas var būtiski ietekmēt dabas aizsardzības pasākumu efektivitāti Latvijā. Tāpēc vides organizācijas aicina ministri apturēt esošo konkursu un izsludināt jaunu ar mainītu komisijas sastāvu; atlases komisijā ar balsstiesībām iekļaut dabas aizsardzības jomas pārstāvjus, kā arī iekļaut vismaz vienu pārstāvi ar balsstiesībām no vienas dabas aizsardzības organizācijas.

Šobrīd DAP ģenerāldirektora konkursa atlases komisijas sastāvā ar balsstiesībām ir divi pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (valsts sekretāra vietnieks Edvīns Balševics un ministres biroja vadītāja Dace Šēle), pārstāvis no Valsts kancelejas (direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos Ieva Lībķena), kā arī pa pārstāvim no Klimata un enerģētikas ministrijas (valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos Dagnis Dubrovskis) un Zemkopības ministrijas (valsts sekretārs Raivis Kronbergs).