Vienpadsmitā Latvijas Dabas fonda putnu tiešraižu sezona – 16 jaunie putni, 4 miljoni skatījumu

02.12.2022

Jau 11 gadu Latvijas Dabas fonds piedāvā sekot līdzi aizsargājamo putnu dzīvei, vērojot to tiešsaistē. Šajā sezonā varēja virtuāli ielūkoties desmit ligzdās, bet kā papildus bonuss jau vairākus gadus ir zemūdens kamera, kurā var vērot zivju gaitas. 2022. gada sezonā tiešraides ligzdās tika izaudzināti 16 jaunie putni, bet netrūka arī satraucošu mirkļu. Kopumā putnu tiešraidēm Latvijas Dabas fonda YouTube kanālā ir bijuši vairāk nekā 4 miljoni skatījumu – minūšu izteiksmē tie ir 63 miljoni.

Jau tradicionāli populārākā tiešraižu ligzda ir jūras ērgļi Durbē. Šogad tajā turpināja saimniekot jūras ērgļu mātīte Milda, bet viņai pievienojās jauns un mazāk pieredzējis partneris, kurš tika nosaukts par Voldi. Martā tika izdētas divas olas, bet pavisam drīz ligzdu apciemoja sveša jūras ērgļu mātīte, kas olas izēda. Abi ligzdas saimnieki turpināja ligzdu apciemot, taču lielāko vasaras daļu baudīja brīvu ērgļu dzīvi. Ligzdā rosība atgriezās rudenī, kad Milda un Voldis pievērsās tās iekārtošanai, tā dodot mums pamatotas cerības sagaidīt veiksmīgu stāsta turpinājumu nākamajā gadā.

Otra skatītākā ligzda bija mazie ērgļi bērzā – šajā Sēlijas ligzdā atgriezās jau mums pazīstamais pāris Laila un Uldis. Mātīte izdēja divas olas, abas arī izšķīlās, un, kā jau mazajiem ērgļiem tas raksturīgs, kainisma rezultātā jaunākais brālis neizdzīvoja. Mazais Hugo auga barības pārpilnībā un labi pasargāts līdz septembrim, kad izlidoja no ligzdas. Mazie ērgļi ir Latvijai unikāla plēsīgo putnu suga, jo pie mums mājo aptuveni trešā daļa no Eiropas Savienības mazo ērgļu populācijas, līdz ar to esam atbildīgi par šīs sugas aizsardzību Eiropas mērogā.

Veiksmīga ligzdošana bija arī vistu vanagu ligzdā Rīgā, kur turpināja dzīvot pērnā gada iemītnieki Hilda un Haris. Marta beigās un aprīļa sākumā tika izdētas četras olas, maijā izšķīlās četri mazuļi, kas veiksmīgi uzsāka lidošanas gaitas un vasaras izskaņā jau bija pametuši ligzdu. Vistu vanagi ir vieni no tiem putniem, kuri samērā bieži sastopami pilsētās, kas kļūst par arvien nozīmīgāku dzīvotni šo plēsīgo putnu pastāvēšanai.

Četri mazuļi izauga balto stārķu ligzdā, kuras vērošanu Latvijas Dabas fonds nodrošina sadarbībā ar AS “Sadales tīkls”, bet viens – mazo ērgļu ligzdā eglē. Sadarbībā ar Cēsu pili bija iespēja vērot 2022. gada putnu – svīri. Svīru būris uzstādīts Cēsu pils dienvidu tornī un aprīkots ar divām kamerām, lai varētu vērot gan būrīša ārpusē, gan iekšpusē notiekošo. Svīru pārim jūlijā izšķīlās divi mazuļi, un neskatoties uz satraukumu, ko radīja Cēsu pils kaķa parādīšanās būra tuvumā, mazuļi pieauga veiksmīgi un augustā devās plašajā pasaulē. 
Šogad Latvijas Dabas fonda ornitologiem izdevās uzstādīt kameru pie lielā dumpja ligzdas Engures ezera niedrājā, kurā maijā izšķīlās četri mazuļi. Šo ūdensputnu dzīvi varējām vērot tikai dažas nedēļas, jo lielā dumpja mazuļi ātri pamet ligzdu.

Ekrānos satikām arī pagājušajā gadā iepazītās melnās klijas Goldu un Greju, taču viņu ligzda pa ziemu biju daļēji sabrukusi. Tāpēc pāris uzsāka ligzdošanu netālu, bet vecās ligzdas materiālus izmantoja jauno māju būvēšanai, tāpēc arī ik pa laikam abi parādījās tiešajā ēterā. Gan zivjērgļu, gan melno stārķu ligzdā atgriezās to pastāvīgie iemītnieki – tēviņi, taču ne partneres, tāpēc tur ligzdošana nenotika.

Visvairāk tiešraides skatījušies Latvijas iedzīvotāji, taču tās bija populāras arī Polijā, Krievijā, Somijā un Vācijā. Lielākā daļa skatītāju – 69% ir sievietes, bet 31% - vīrieši. Jāatzīmē, ka tiešraižu skatītāju vidū samazinās jaunāko skatītāju skaits, bet palielinās gados vecāku vērotāju īpatsvars – 43% skatītāju ir vecāki par 55 gadiem.

Tiešraides kameru darbība tiek nodrošināta, pateicoties sabiedrības atbalstam – tiešraižu kameru skatītāju ziedotājiem. Ziedot tiešraižu atbalstam var šeit, ziedojumu kastītēs lielākajos tirdzniecības centros. 4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina mūsu atbalstītājs LMT.

Latvijas Dabas fonds pateicas visiem atbalstītājiem, kā arī visiem tiešraižu foruma dalībniekiem un moderatoriem, kuru iesaiste palīdz iegūt pilnīgi un precīzi dokumentētu priekšstatu par norisēm ligzdās.

Tiešraides var skatīties: