C.2. Ilgtermiņa zālāju apsaimniekošanas plānošana un sagatavošana

Visiem projekta mērķa zālājiem tieši noganīšana ir vispiemērotākā (dzīvotnei 6270* vienīgā) to apsaimniekošanas metode. Jaunu noganīšanas sistēmu izveidošana vai pirms vairāk kā 10 gadiem pamesto atjaunošana prasa investīcijas un līdzekļus, kas nav pieejami mazajām saimniecībām. Mūsu projektā plānojam palīdzēt šādām saimniecībām atjaunot prioritāro zālāju dzīvotnes, jo pretējā gadījumā tās zudīs. Noganīšanas struktūras ir pašas svarīgākās atjaunoto zālāju ilgtermiņa apsaimniekošanai un tām jābūt integrētām ikdienas saimniekošanas praksē. Vairākās teritorijās noganīšanu papildinās citas atjaunošanas metodes, kas palīdzēs zālājos samazināt lieko barības vielu daudzumu.

Šī darbība paredz noganīšanas struktūru izveidošanu projekta partnersaimniecībās. Visas investīcijas ir paredzētam tam, lai novērstu šķēršļus, kuri līdz šim traucējuši zālājiem atgriezties saimniekošanas apritē. Darbības ietvers sētu uzstādīšanu, lopu iegādi, kā arī zālāju apsaimniekošanai nepieciešamā aprīkojuma iepirkšanu. 

Darbību īsteno LDF un projekta partneru saimniecības.